I full gang med å slakte ut 1,7 millioner fisk

Nyheter
521

SalMar varslet Mattilsynet om mistanke om ILA ved Ørnøya mandag 18. april og noen dager senere mistanke også ved Ørnøya II. Mattilsynet har i en melding bekreftet at det som var mistanke om ILA ved to  anlegg på Frøya, nå er en reell påvisning.

Les også: Bekrefter ILA hos SalMar

Mattilsynet bekrefter også overfor iLaks at selskapet nå vil måtte slakte ut alle de 1,7 millionene med fisk som sto i merdene på de to Ørnøya-lokalitetene. Fisken skal, i følge Mattilsynet, ha en snittvekt på fire kilo.

– SalMar er allerede i gang med utslakting av Ørnøya-lokalitetene. På bakgrunn av bekreftelsen av diagnosen, ble det på fredag fattet vedtak med frist for utslakting innen 26. mai, sier Toril Lyng Celius i Mattilsynet, til iLaks.

Videre bekrefter hun at SalMar har gitt tilbakemelding på at de vil tømme lokaliteten i god tid før fristen utløper.

Ingen rester av Slice
Tidligere på iLaks ble det påpekt at deler av fisken som nå er rammet med ILA, hadde vært behandlet med Slice.

– Det ble tatt ut prøver av fisk fra de merdene som var behandlet, men ingen av prøvene viser at det er noen nivåer som er over tillat grense i fisken. Denne fisken er nå slaktet, forteller Celius.

Restriksjonene berører 8-9 millioner fisk
I etterkant av et ILA-utbrudd blir det innført restriksjoner i det rammede området. Det vil bli etablert et kontrollområde bestående av en bekjempelsessone og en overvåkingssone rundt lokalitetene der smitten er påvist.

Kontrollområdet vil ha en utstrekning på 10-20 kilometer fra lokalitetene med lokale tilpasninger ut fra strømforhold. I bekjempelsessonen blir det restriksjoner på båttrafikk til og fra anlegg.

– Total står det ute mellom 8-9 millioner fisk i de båndlagte lokalitetene som det nå er foreslått vil inngå i en bekjempelsessone. I hele området står det mellom 15-18 millioner fisk, sier Celius.

Hun forventer at forskriften opprettes  i løpet av mai.