Hvor havner de landbaserte anleggene – markedsnært eller hjemmekjært?

Nyheter
809

– Ja takk begge deler, men det går nok senere enn folk flest tror, sa analytiker Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse i sitt foredrag under konferansen «Laks på land».

Nystøyl presenterte analyser fra både 2016 og 2019 gjort av Kontali Analyse som viser at i det korte bildet har ting tatt vesentlig lengre tid enn man har trodd, når det kommer til bygging av landbaserte matfiskanlegg.

– Det tar lengre tid enn folk tror, og ser man på geografien for hvor planene om landbasert ligger, har det forandret seg mye de siste tre årene, sa Nystøyl.

I sitt foredrag fokuserte Nystøyl på om de landbaserte matfiskanleggene bør ligge hjemmekjært eller markedsnært.

Drivere bak markedsnært
Nystøyl trakk frem en rekke faktorer som er driverne bak markedsnære anlegg.

– Markedsnære anlegg har et bærekraftsimage og en fraktbesparelse som er vesentlig, sa han.

En grov beregning Kontali har gjort viser at 25 prosent av eksportert laks gikk til fraktkostnad på over en dollar per kilo i fjor.

I tillegg mener Kontali at positive erfaringer fra RAS-anlegg og kapasitetsbegrensninger i sjø globalt er viktige drivere fremover.

Hjemmekjære
Av driverne som bidrar til landbaserte anlegg i Norge trakk Nystøyl frem høy pris og høy inntjening i næringen. Også kostnadsvekst og kapasitetsbegrensninger i sjø er viktig faktorer, ifølge analytikeren.

– I Norge har vi også nærhet til infrastruktur, rogn, smolt og fôr, la han til.

– Samtidig er et viktig poeng exit-muligheten man har ved å endre planene og gå over til å produsere stor smolt i anleggene.

En analyse Kontail har gjort viser at det siden 2011 har det vært en økning i smoltbiomassen på nesten 50 prosent, mens antallet individer er lavere. Dermed er exit-muligheten ved å gå over til å produsere større smolt abolsutt en reell driver for landbaserte matfiskanlegg i Norge.