Hvis trenden fortsetter er Sør-Korea snart et større marked for norsk laks enn Japan

Nyheter
1040

I 2018 økte eksporten av norsk laks til Sør-Korea med 22 prosent. Til Japan hadde norsk laks en nedgang på tre prosent i 2018.

Sjømatanalytiker i Sjømatrådet Paul T. Aandahl fortalte nylig iLaks at veksten til Sør-Korea fortsetter også i 2019 og at markedet forventes å passere Japan i viktighet for norsk laks innen 2020.

I løpet av de tre første månedene i 2019 har eksporten av norsk fisk til Japan vært 15.811 tonn, mens eksporten til Sør-Korea tikker inn til 14.012 tonn. Tallenes tale er klare. Fortsetter trenden er Sør-Korea snart den største destinasjonen for norsk sjømat i Asia.

Gunvar Lenhard Wie. FOTO: Norges sjømatråd

– Å spå fremtiden er vanskelig, men ser man på utviklingen og trekker en rett strek så er det lett å dra den konklusjonen at Sør-Korea snart er et større marked enn Japan for norsk laks, sier Gunvar Lenhard Wie, Sjømatrådets fiskeriutsending i Japan og Sør-Korea.

Totalt er det vekst i begge markedene
Selv om det en liten tilbakegang for norsk laks i Japan, øker direkteeksporten fra de lakse-produserende markedene til Japan og Sør-Korea. Målt i rundvekt økte eksporten totalt sett til Sør-Korea med 31 prosent, mens eksporten til Japan økte med 14 prosent i 2018 sammenlignet med 2017.

– Det er Norge og Chile som har hovedvolumet av laks til begge markedene, inkludert stillehavslaks. Canada og Australia har noe større volum til Japan, men er nesten ikke til stede i Sør-Korea, sier Wie.

Både Norge og Chile økte sin eksport til Sør-Korea i 2018 sammenlignet med 2017, med respektive 22 prosent og 52 prosent. Norge fra et dobbelt så høyt volum som Chile. Av den chilenske laksen til Sør-Korea var omtrent 36 prosent stillehavslaks i 2018.

TABELL: Trade Statistics of Japan Ministry of Finance

Ulike marked
Chile økte sin eksport til Japan i 2018 med 20 prosent, mens volumet for Norge gikk ned med tre prosent. Norge har fremdeles den klart største markedsandelen med 57 prosent i Japan, mens Norge i Sør-Korea har 78 prosent markedsandel på laks.

Ser man på hvilket produkt som importeres til landene er det en tydelig forskjell. Sør-Korea importerer 81 prosent hel og 19 prosent filet, mens japanerne importerer 45 prosent hel og 55 prosent filet.

– I Korea brukes produktet i en høyere grad rått. Produktformen er ulik, og jeg ser vi har muligheter til å gjøre noe her, sier Wie.

Fra sin base i Tokyo ser Wie noe som ligner på det han ser hjemme i Norge.

– Det japanske markedet er litt som Norge, man har sett en utflating i forbruket av fisk.