Høyt vaksinesalg i første kvartal

Nyheter
593

Vaksinesalget ble betydelig større i årets tre første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Også omsetningen av PD-vaksiner var høy i mars.

– I løpet av de tre første månedene i år er det gått ut 61,7 millioner flerkomponent vaksinedoser til laks. Det er 15,2 millioner flere enn i samme periode i fjor, sier markedssjef Hilde Mosand i MSD Animal Health.

Mars måned alene endte med mer enn en dobling i salget av flerkomponentvaksiner. Hele 21 millioner doser ble omsatt, mot rundt ni millioner doser i mars 2018.

De siste tolv månedene er det solgt 367,3 millioner doser med flerkomponentvaksine, omlag 33 millioner flere doser enn i samme periode året før.

Hilde Mosand. FOTO: MSD Animal HealthILA-vaksine i tillegg
Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som gir beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN.

Flerkomponentvaksinen kan også inneholde en komponent mot pancreas disease (PD). Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor.

Farmastat leverer hver måned statistikk over legemidler som er solgt til sluttbruker. Dette baserer seg på innrapporterte tall fra grossister.


Rekordomsetning av PD-vaksine
Den prosentvise veksten i omsetningen var høy også for vaksiner mot pancreas disease (PD).

– Det er ikke tidligere registrert så høyt salg av PD-vaksine hverken i mars måned eller i første kvartal, sier Mosand.

I mars ble det solgt 7,4 millioner doser PD-vaksine. Hittil i år er 15,1 millioner fisk vaksinert mot PD, det er mer enn 5,3 millioner flere enn i samme periode i fjor.

– Mars har tradisjonelt vært en måned med lite PD-vaksinering. Det er nå fem PD-vaksiner i markedet, og tidspunktet for PD-vaksinering er ikke like fast som det var tidligere. Det ser ut til å være en større spredning i tidspunkt for PD-vaksineringen sammenlignet med tidligere år, sier Mosand.

De siste 12 månedene er det solgt 134,4 millioner doser PD-vaksine, mot 133 millioner doser i samme periode 2017-2018.