Høyt tempo hos Atlantic Lumpus

Nyheter
2320

Det så en stund mørkt ut for rognkjeksprodusenten Atlantic Lumpus. I en tid sto gründer Dan Kristian Larssen med 18-19 millioner i gjeld og null kroner på konto. Når det så som mørkest ut, dro  han i land en treårskontrakt med Marine Harvest til en verdi på 40 millioner kroner. Deretter  fikk han tilsagn på 12 millioner kroner fra Innovasjon Norge. I januar 2016 gikk Atlantic Lumpus på børs, som det første rognkjeksselskapet.

Les også: – Tiden er moden for rognkjeks på børs

Ingen driftsinntekter og minus 158.026 i årsresultat
Artikkelen fortsetter under tabellen.
–  Året begynte ved at Ziko Holding AS kom inn som majoritetseier og stilte garantier for finansieringen. Fra mars var byggeaktiviteten høy, og et nymoderne rognkjeksanlegg tar form, skriver Larssen i årsrapporten for 2015 som nylig er publisert..

Selskapet var ved årsskifte i en byggefase, og det var ingen driftsinntekter i 2015. Påløpte investeringer og utført eget arbeid er bokført som anlegg under utførelse. Kostnader i forbindelse med notering på Merkur Marked er ikke bokført som anlegg under utførelse som ga et negativt årsresultat på -158 026 kroner. Årsregnskapet viser et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Tilskudd
Med selskapets fokus på energivennlig teknologi, i produksjonen av en bærekraftig løsning på lakselusproblemet, kom de inn under støtteordningen miljøteknologi hos Innovasjon Norge. Det var en lang og omfattende prosess, men utfallet ble meget bra; Atlantic Lumpus  mottok tilsagn om tilskudd på inntil 12 millioner kroner, dette er rene tilskudd og ikke lån eller garantier.

Tilskuddet var det største tilsagnet Innovasjon Norge ga ut i Nordland i 2015, og det største samlede tilskuddet som ble gitt til et enkeltselskap i havbruksnæringen dette året.

-Vår største kunde er verdens største oppdrettsselskap, Marine Harvest. Deres mål er en fullstendig kjemi-fri lusebekjempelse. De har valgt oss som leverandør, og har også vært en god støttespiller underveis, sier Dan Larssen i Atlantic Lumpus. Foto: Elisabeth Nodland

Sikrer salgsinntekter
Det ble i 2015 skrevet langsiktige kontrakter på store deler av produksjonen, dette sikrer salgsinntekter med gode priser i årene som kommer allerede fra første produksjon i 2016. Kundene er lokale oppdrettere og store internasjonale selskaper, rognkjeks er et ettertraktet produkt som prises høyt.

Les også: – Marine Harvest blir vår største kunde

– Vi har i de langsiktige kontraktene satt en minstepris som sikrer dekning for produksjonskostnader og litt til, dette sikrer oss dersom markedspris likevel skulle falle drastisk de kommende år, forteller Larssen i årsrapporten.

Høy byggeaktivitet
Produksjonsbygget ble ferdigstilt og fremstår som et nymoderne bygg tilpasset oppdrett av rognkjeks. Innstallering og montering av produksjonsutstyr kommer godt i gang, og fremdriftsplaner holder et bra tempo gjennom året. Lokale entreprenører står på tidlig og sent, ukedag og helg, montører fra Danmark er i full sving, og de ansatte deltar i byggingen. En stor del av utstyret ble prefabrikkert i Danmark, når det ankom gikk det raskt å få på plass og montert.

Utfordringer
Som med all annen biologisk produksjon er de største risikoene teknisk svikt og sykdom.

– Vår leverandør av vannbehandlingsteknologi Billund Aquakulturservice

Året som gikk var preget av stor byggeaktivitet. Her er byggingen av startfôringsavdelingen til Atlantic Lumpus. Foto: Atlantic Lumpus

er en av verdens eldste leverandør av resirkuleringsteknologi i oppdrettsnæringen. De har designet, bygget og satt i drift resirkuleringsanlegg til en rekke fiskearter og krepsdyr med mer. Rognkjeks er en ny art i oppdrett, med å ha en solid og erfaren leverandør med på laget føler jeg meg trygg på teknologien som skal sikre friskt og rent vann til produksjonen, sier Larssen i årsrapporten.

Merkur Marked
I slutten av året beslutter styret å notere selskapet på Oslo Børs nye markedsplass for små og mellomstore selskaper, Merkur Marked. Dette er en markedsplass med ordrebokhandel gjennom børsens handelssystem, markedsovervåkning og informasjonsplikt, det gir en trygg og velordnet handel for investorer. Som en del av opptakskravene gikk selskapet gjennom en juridisk og finansiell due diligence av eksterne revisorer og advokatfirma. Ved å notere selskapet allerede ved åpningen av markedsplassen, fikk vi fritak for noteringsavgiften og årlig avgift første år.

– 2015 har vært et år med høyt tempo, og har lært meg at forretningsverdenen kan by på ulike utfordringer. Nå er utfordringene løst, og jeg ser frem til å ta Atlantic Lumpus AS inn i et nytt år med flere utfordringer og spennende muligheter, avslutter Larssen.

Fem aksjonærer

Selskap Antall aksjer Eierprosent
Ziko Holding AS 2 160 000 60
Larssen AS 1 080 000 30
Nistuå II AS 360 000 10
Totalt antall aksje 3 600 000 100