Høye produksjonskostnader senket resultatet for Norsk Havbrukssenter

Nyheter
544

Endte med over en tredjedel mindre i resultat før skatt.

Økt produksjon og bedre priser gjorde at konsernet Norsk Havbrukssenter økte omsetningen med 4,2 prosent i 2018. På bunnlinjen derimot har selskapet hatt et tyngre år, hvor høye produksjonskostnader har senket resultatet.

Driftsmarginene i konsernet har sunket fra 4,7 prosent til 6,7 prosent år for år.

Konsernet, som driver med både oppdrett, visning, og FoU, har tre konsesjoner og produserer omlag 3.000 tonn, i samdrift med SinkabergHansen.

Utfordringer
I årsregnskapet, som iLaks har hentet inn, skriver konsernet at inndragelser av lokaliteter fra myndighetene har vært utfordrende for driften av lakseoppdrett.

«Grønn tillatelse har ikke vært brukt store deler av året, samt at fisk har måttet bli slaktet ut før planlagt som følger av dette.»

Videre er utvidelsen av den grønne tillatelsen med fem prosent, som ble kjøpt og betalt i februar 2017, fortsatt formelt ikke blitt tatt i bruk.

Risiko
«Markedsrisikoen anses på kort sikt for å være svært lav da etterspørsel etter laks er sterkt voksende, mens produskjonen har stagnert», skriver styret.

I årsregnskapet skriver styret i konsernet også at de nå har et av de mest besøkte visningsanleggene i Norge med over 17.000 besøkende i 2018.

Fem rorbuer for overnatting ble ferdigstilt mai 2018.

iLaks har forsøkt å kontakte Norsk Havbrukssenter, men har ikke oppnådd kontakt.