Høye produksjonskostnader i sør gjorde fjerde kvartal til et lite mareritt for NRS i regionen

Nyheter
650

Høy dødelighet hos stor fisk på grunn av sykdommen Yersiniose i én lokalitet dro kostnadene opp 11,69 kroner til 51,60 kroner per kg.

– Kvartalet har vært en blanding av gleder og sorger for oss. Hadde biologien vært bedre i sør, hadde det vært noe helt annet. Sånn er det, og det er det om å gjøre å være forberedt på, sier konsernsjef Charles Høstlund til iLaks under NRS sin kvartalstallpresentasjon på Hotel Continental i Oslo tirsdag.

Etter den høye biomassedødeligheten i sør på grunn Yersiniose, kommer nå NRS til å vaksinere all smolt som settes ut i regionen.

– Vi driver med fisk, og det er biologi så ting kan skje. Man kan kanskje spørre hvorfor vi ikke har vaksinert fisken før, men denne sykdommen har ikke vært et problem for oss i regionen tidligere, sier Høstlund.

Forventer høye produksjonskostnader ut juli
NRS sier at de har forserte slakting i den lokaliteten som har vært utsatt for sykdommen. Produksjonskostnaden per kilo ble i kvartalet 51,60 kroner. Volumet var opp 15 tonn fra fjerde kvartal 2017.

SKJERMDUMP: NRS

– Vi tømte de merdene som har sjukdom nå i starten av Q1. Slik at Q1 resultatene vil også være påvirket av det. Dette er et prosjekt som består av to lokaliteter som gjør at vi kommer til å slakte fisk inntil juni. Så starter vi på en ny generasjon etter det, sier Høstlund.

NRS skriver i kvartalsrapporten at de høye kostnadene i sør trolig kommer til å vedvare ut juli. Vaksinen i seg selv vil, ifølge selskapet, ikke påføre dem store ekstrakostnader i tiden fremover.

– Det er en grei og enkel vaksine som ikke vil gi noe særlig ekstra kost, sier Høstlund.

Ikke opptatt av unnskyldninger
Konsernsjefen tør ikke love at neste utsett kommer til å bli bedre enn det lille marerittet de nå har vært gjennom.

– Du er aldri trygg på noen ting i oppdrett. Det handler om å være godt forberedt og hvordan du jobber. Vi er ikke så opptatt av unnskyldninger, vi er opptatt av løsninger og muligheter for å forbedre produksjonen, sier Høstlund.

Han forteller at NRS har hatt en runde på hva vi kunne gjort annerledes.

– Vaksinering alene er ikke et tiltak. Det handler om å se gjennom alle brikkene, både i planlegging og drift. Så skal det sies at vi har hatt en lang periode i sør der det har vært relativt stabil produksjon og kostnader før dette skjedde, sier Høstlund og legger til:

– Det viktigste for oss er at vi vet at det er potensiale for å levere bedre tall, det er det vi jobber for hver bidige dag.