Høye kostnader tok et stort jafs av resultatet for Landøy Fiskeoppdrett

Nyheter
995

Askvoll-oppdretteren doblet varekostnadene fra 2017. 

Selv om omsetningen økte med 15,5 prosent i 2018 sammenliknet med året før, har store utgifter spist opp store deler av driftsresultatet for Landøy Fiskeoppdrett. Driftsresultatet for 2018 er ned over 70 prosent fra 2017. I 2018 hadde oppdretteren en driftsmargin på 10,1 prosent.

Varekostnadene for Landøy Fiskeoppdrett er omtrent doblet fra 51 millioner kroner i 2017, til 97 millioner kroner i 2018.

iLaks har vært i kontakt med daglig leder, Roar Landøy, som ikke ønsker å gi noen kommentar til resultatet.

I årsregnskapet, som iLaks har hentet inn, skriver selskapet at de likevel er fornøyde med 2018 på grunn av gode priser. 

Videre heter det at selskapet har mistet omlag 19.700 fisk på grunn av fiskedød fra avlusninger og gjellesykdom. Et tall som er lavere enn for 2017, skriver Landøy Fiskeoppdrett.

Selskapet har også brukt en del midler for å bli GLOBALG.A.P sertifisert. Innen akvakultur er det en globalt anerkjent standard for produksjon av oppdrettsfisk. Standardens fokus er å sikre trygg og sporbar sjømat til forbrukeren, og en ansvarlig produksjon i forhold til dyrevelferd, miljø, ansatte og samfunn.

Selskapet betaler ut 4,5 million kroner i utbytte for 2018.