– Høy risiko, men med god mulighet til fortjeneste

Nyheter
275

Tidligere skrev iLaks om at steinbit kan bli neste oppdrettsart ut. Forskningsmessig har man kommet langt. Spørsmålet videre er om man også på sikt kan tjene penger på den.

Fakta

  • Aminor ble etablert i 2013 av Willy Sandaa.
  • Etableringen var et resultat av et arbeid han startet høsten 2011. Meløy fikk da status som omstillingskommune, og Sandaa, startet en utredning for å vurdere muligheten for en ny havbruksetablering i hjemkommunen.
  • Egenskapene flekksteinbiten har vist i oppdrett siden starten sist på 90-tallet, gjorde den til en klar kandidat for en slik ny satsning.
  • I 2013 kom det fem nye lokale eiere inn gjennom en emisjon.
  • En ny emisjon kom i 2015. Dette førte til at de i dag er hele 21 eiere i selskapet. Mange av dem er mindre lokale aktører.
Et mål å få produksjonskostnaden ned til 30 kroner
– Vi hadde ikke startet opp uten at vi samtidig hadde tro på at det er mulig å tjene penger på det, sier gründer og daglig leder i Aminor, Willy Sandaa til iLaks.

Når det er sagt bekrefter han at produksjonskostnaden er høye de første årene. Han ønsker ikke å si direkte hva det ligger på, men målet er å komme ned på en produksjonskostnad på omtrent 30 kroner kiloen.

– Det skal være mulig å få til, og det er også en god kilopris i markedet som et nisjeprodukt. De tilbakemeldingene vi har fått siden vi startet opp i det lokale markedene, ser veldig bra ut, sier Sandaa.

Anslagsvis ligger kiloprisen på omtrent 200 kroner per kilo filet.

– Det er viktig for oss å gå inn i dette markedet med relativt lave volumer de første årene, legger Sandaa til.

Her er bilde av yngelen fra 2015 som har nådd 100 gram. Foto: Willy Sandaa, Aminor

Mindre villfanget steinbit
Det ble gjort undersøkelser på markedsstørrelsen for fersk filet av Flekksteinbit i 2009. Da var estimatene på omtrent 20.000 tonn per år.

Aminor har i dag en konsesjon på 500 tonn per år, og en målsetning om å bygge videre mot 2-5 000 tonn.

– Per i dag tyder altså det meste på at markedet både er villig til å betale en høy kilopris for dette kvalitetsproduktet, samtidig som det er stort nok til at det er rom for enda flere produsenter, mener Sandaa.

Videre snakker han om at det er viktige utviklingstrekk i villfisknæringen som er viktig å ha i bakhode i det arbeidet de driver med.

–  De siste tilbakemeldingene vi har fått fra villfangst, er at det er lite eller ingen konkurranse i dette segmentet per i dag. Villfangst av Flekksteinbit vil i stor grad bestå av en nedfrosset fisk hvor ulike typer med steinbit er representert. Her vil det være store kvalitetsforskjeller. Vårt produkt er fersk filet, forklarer Sandaa.

De siste årene har Canada rødlistet Flekksteinbiten som utrydningstruet. Fangstene har i tillegg vært veldig lave før fisket ble stoppet. Det siste fra det Islandske havforskningsinstituttet, er at det var historisk lave fangster av flekksteinbit i 2015. Dette vedvarte ut i 2016.

– Kort fortalt er vi derfor optimistiske i forhold til markedsbiten, fastslår Sandaa.

De første 100 tonnene er klar i 2018
Men det er ikke bare markedsutsiktene som ser bra ut. Også produksjonen går for tiden som planlagt.

Patrick Korneliussen (utplassering fra Val Videregående) som fôrer Aminors stamfisk. Foto: Willy Sandaa, Aminor

– Den ene flaskehalsen vi har er på avlssiden hvor forutsigbarhet i rognproduksjonen er utfordrende. Arbeidskapitalen er nummer to. Dette er ikke uvesentlige momenter noen av dem. Vi jobber med en marin fisk. Når det kommer til finansiering, møter vi til stadighet fordommer basert på erfaringer fra tidligere satsninger på «hvit marinfisk», forteller Sandaa.

Nå er imidlertid de første 100 tonnene med Flekksteinbit er klar for slakting i 2018.

– I løpet av dette året har vi en mindre batch fra vår første testproduksjon. Volumene vil derfor komme i 2018. Men vi har også en målsetning om at vi i 2020 skal begynne å se tall som ser annerledes ut en i dag. Men alt avhenger av hvor mye rogn vi klarer å legge inn kommende sesong. Det er kostbart å bygge opp en stor produksjon, spesielt når vi neste år leverer et lavere volum, forteller Sandaa.

Han legger derfor ikke skjul på at det er steintøft, og at det er risiko i alt de gjør.

– Når vi i tillegg til matproduksjon også må jobbe hunder prosent med avl og stamfisk, økes risikoen ytterligere, sier Sandaa.

Eiere med troen på det de gjør
Erfaring er derimot et viktig verktøy for å redusere risikoen.  Han legger til at de har jobbet med dette siden 2013. I tillegg setter han stor pris på at de har eiere som er glade for det de har oppnådd.

– De har troen på produktet, som har helt spesielle kvaliteter. I tillegg er Flekksteinbit likere laksen i produksjon, enn torsk og kveite. Mulighetene og framtidsutsiktene er der, men vi har ikke råd til så mange feiltrinn i en slik prosess, understreker Sandaa.

Bør ha større fokus på flekksteinbit
Sandaa undres over at flekksteinbit ikke har fått mer oppmerksomhet og fokus enn det den har fått til nå. Man har tidligere vist at fisken både vokser raskt, er lett å startfôre samtidig som man på syv til åtte år klarte å etablere en semikommersiell produksjon. Det er flere tiår raskere enn for noen av de andre marine artene. Likevel tok flekksteinbitoppdrett aldri av.

Gründeren ser ikke noen annen grunn til dette enn at flekksteinbit ikke anses som å være en storvolumfisk.

– Paradokset er at laksen heller ikke ble ansett som en storvolumfisk i 1970. Den skulle på restaurantene og ikke i butikk. Vi vet alle hvordan det gikk, sier Sandaa.

Innehar kriteriene for å lykkes
På tross av sitt noe ufine utseende, er Flekksteinbit en meget sosial fisk. Undertegnede har selv sett steinbitproduksjon i virkeligheten, og den kommer gjerne bort til deg og hilser på deg med hodet over vann.

– Det er artig å komme inn i settefiskanlegget når tusenvis av små kamerater kommer med hode over vann for å ønske deg velkommen, bekrefter Sandaa.

Flekksteinbit på 350 gram, fra Aminors 2015 generasjon. Foto: Björn Thrandur Björnsson

Men kapital er alltid en nøkkel til å få til noe.

– Hos oss har det derfor, fra dag en, vært viktig å ha fisk i karene. Selv om risikoen innenfor oppdrett av marinfisk blir ansett for å være høy, vil man i alle fall ikke få en eneste krone om det ikke svømmer fisk rundt, understreker Sandaa.

De har mange eiere i dag, og han forteller at enkelte av disse var tydelige på at de ikke var villige til å ta risiko på et nytt marinfiskprosjekt.

– Men etter en kort presentasjon og omvisning ved vårt anlegg, så også disse at flekksteinbiten ikke er sammenlignbar med det de har vært med på tidligere.  Ikke bare fordi flekksteinbiten er en sosial og takknemlig art å jobbe med, men det at den viser god vekst, lav dødelighet i tillegg til at den er enkel å startfôre, er viktige kriterier for å lykkes, avslutter Sandaa.