Hofseth Aqua med svakt resultat: – Prisene kollapset på grunn av covid

Nyheter
0

Etter at 2020 ble et dårlig år for Hofseth Aqua, har tallene snudd.

Daglig leder, Roger Hofseth, sier til iLaks at han er fornøyd med utviklingen, men at tallene videre vil være desto bedre de kommende årene.

– Prisene kollapset på grunn av covid, men kom tilbake på slutten av 2021. Oppdrettsdelen kunne vært bedre, men det har vært bra produksjon, sier han.

Full kontroll
Hofseth peker på at det å ha full kontroll på hele produksjonslinjen skaper mer sikkerhet, men at det tar lenger tid.

– Det er selvsagt mindre risiko, men vi har heller ingen topper og ingen bunner, slik andre har. Dette er jo bare oppdrettsdelen av konsernet, poengterer han.

– Vi har gjort vanvittige investeringer i 2021 og 2022, mye mer enn hva vi egentlig hadde forventet. Vi fikk jo en visningskonsesjon tildelt i 2020, som skal åpning 25. august. Konsesjonene kan vi begynne å bruke allerede neste uke.

Japanske Yokohama Reito eide frem til 2021 50 prosent av Hofseth Aqua, aksjer Hofseth nå har overtatt. Yokohama Reito eier nå 17 prosent av Hofseth International.

Omsetningen for selskapet med tilholdssted Ålesund, økte med solide 27 prosent, fra 483,7 millioner kroner i 2020, til 614,3 millioner kroner i 2021. Resultatet før skatt i 2021 endte på 25,6 millioner kroner, mot -23,1 millioner i 2020.

Bærekraft
Hofseth Aqua skriver i årsberetningen at de har gjort store investeringer innen bærekraft.

«Selskapet hadde ved utgangen av 2021 sertifisert alle sine lokaliteter innen standardene ASC, GlobalGAP og Debio. ASC og GlobalGAP er uavhengige sertifiseringer for ansvarlig og bærekraftig havbruk. Debio er sertifisering for oppdrett av økologisk laks», heter det.

Selskapet skriver at de ser positive utsikter for 2022, hvor prisene og etterspørselen er stor. De forventer også et økt slaktevolum på 20 prosent, i forhold til 2021.

Resultat etter skatt endte på 21 millioner kroner, hvor alt er avsatt til egenkapital.

Selskapet sto ved årsslutt med en total gjeld på 908,2 millioner kroner, hvor 593,5 millioner kroner var betegnet som kortsiktig gjeld. 314 millioner kroner var betegnet som langsiktig gjeld.

Den totale egenkapitalen var på 474,7 millioner kroner, hvor 294,5 millioner var opptjent egenkapital. Resterende var innskutt egenkapital.

Hofseth Aqua 2021 2020 Endring
Omsetning 614,3 483,7 27,0 %
EBIT 23,4 -13,8 -269,6 %
Resultat før skatt 25,6 -23,1 -210,8 %
Driftsmargin 3,8 % -2,9 %
Alle tall i millioner kroner