– Historikken på vår lokalitet er den beste langs hele kysten

Nyheter
309

Mattilsynet har sendt ut varsel om biomassereduksjon til Marine Harvest, Bremnes Seashore, Sinkaberg Hansen og Fjordlaks Aqua.

Fjordlaks Aqua sin lokalitet Skotungneset, i Stranda kommune, må nå redusere bimassen sin.

– Vi tar det til etterretning, men vi kommer ikke til å akseptere vedtaket, sier Anders Pedersen i Fjordlaks Aqua.

Han bekrefter at de vil komme med innsigelser før klagefristen går ut.

Varselet skal ha kommet svært overraskende på selskapet, som selv mener de har god kontroll på lusen.

– Historikken på vår lokalitet er den beste langs hele kysten, så jeg er overrasket, sier Pedersen.

Utover det ønsker ikke Pedersen å kommentere metodene til Mattilsynet, men han påpeker at det virker svært tilfeldig hvem som rammes.