Her vil ikke lusa være: – Det har nærmest vært lusefritt siden juli 2016

Nyheter
1020

Tidligere har selskapet hatt utfordringer med lus, men nå er ting i endring. Selskapet i Fusa har satt alle kluter til for å gjenvinne kontrollen. Det gir resultater.

– Vi har satt ut strømgjerde på lokalitet Breivik (Skiftesneset N) før smoltutsettet sent i juli 2016, forteller Terje Moss, som er produksjonssjef ved Bolaks. Dette ett av de verktøyene Bolaks bruker, og som er en del av selskapets tiltaksplan mot lakselus

Her har de høstet god erfaring, og så langt er de fornøyd med nyinvesteringen.

– Der har vi ennå ikke avlust, dersom vi ser bort i fra en behandling med Slice som påslagshemmer i påvente av at rognkjeksen skulle ankomme anlegget. Vi må nemlig bruke strømgjerde i en kombinasjon med rognkjeks. Målet er at vi skal redusere antall påslag med strømgjerde, og bruken av rognkjeksen skal beite ned det eventuelle påslaget som kommer, forklarer Moss.

Enkelt å drifte
Strømgjerde er relativt enkelt å operere, men det har krevd litt fintuning for finne rett strømstyrke og den slags. I tillegg krever det å ha rett mengde med rognkjeks, røkte den riktig og ha rett fôring av laksen, som igjen er avgjørende for å få rognkjeksen til å beite best mulig.

– Vi har benyttet en innblandingsprosent med rognkjeks på mellom 10-20 prosent i merdene for å se på de ulike effektene.  Monteringsarbeidet gjør produsenten SFD Innovation, og det tar noen dager. Det er ikke noe kompliserte greier, men det må gjøres. Gjerde henger rundt hele anlegget, og står omtrent en halv meter fra nota. Det skjer derfor ingen endringer ved røkting og stell av fisken, forteller Moss.

Men han påpeker at de har satt det rundt et helt stålanlegg, mens de som har ringer, må sette gjerde rundt hver enkelt merd.

Bedre fiskevelferd
– Det var noe utfordrende å få stabil strøm, men nå er dette fikset. Vi opplever også noe groe på gjerdet. Dette kunne vært hindret, men det krever en annen strømstyrke enn det som kreves for å fjerne lusa. Derfor har vi valgt å prioritere den strømstyrken som tar lus, fremfor groe. Vi får heller drive litt vedlikehold og rengjøring av strømgjerdet innimellom, mener Moss.

Han mener at gjerde er genialt, dersom det klarer å fjerne like mye lus som de har sett fra tidligere forsøk.

– Der ser man resultater som viser at man kan fjerne hele 80 prosent av lusepåslagene. Det er helt fantastisk. Hvis kombinasjonen av dette og rognkjeks kan redusere det ytterligere, er det en behandling som både er preventiv og veldig miljøvennlig i forhold til andre behandlingsmetoder.  I tillegg krever det ikke håndtering av fisken, og for fisken vil det være bedre trivsel, understreker produksjonssjefen.

Har god dokumentasjon
– Det er egentlig rognkjeksen som er utfordringen her. Problemet er å få den til å fungere som den skal. Vi brukte også leppefisk om sommeren, men om vinteren er det rognkjeksen som gjelder, sier Moss.

De er derfor spent på den videre utviklingen. Nå håper de å kunne unngå den kommende våravlusningen.

– Vi kommer til å dokumentere effekten av dette veldig nøye, og vise til Mattilsynet at vi klarer å holde et lavt lusenivå. Men vi tar en uke av gangen, og mye kan fremdeles skje, sier Moss.

Alt tyder i alle fall på at selskapet er fornøyd med resultatet. De skal om kort tid sette ut strømgjerde på nok en lokalitet. Dette er også et stålanlegg.

SFD Innovation har for øvrig søkt om seks utviklingstillatelser på konseptet sitt.