Havforskere føler seg terrorisert

Nyheter
631

– Dette er tåkelegging av det vi egentlig skal holde på med. Konsekvensene av innsynsbegjæringene er at vi ikke får nok tid å gjøre jobben vår, sier forskningsdirektør Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen til NRK.

De siste månedene har forskere ved hans institutt og Norsk Institutt for naturforskning, NINA, fått omfattende krav om innsyn i arkivene fra advokatkontoret Steenstrup Stordrange i Bergen. Til NINA er det bedt om innsyn i dokumenter helt tilbake til 1973.

Klientene ønsker ikke oppmerksomhet
Advokat Lars Alsaker hos Steenstrup Stordrange, som har sendt innsynskravene, vil ikke fortelle hvem klienten hans er.

– Oppmerksomhet rundt denne saken er ikke i mine klienters interesse, og jeg ønsker derfor ikke å uttale meg, sier Alsaker til NRK.

NRK skriver videre at de mener NSL en sentral klient hos Steenstrup Stordrange, og de som ba om innsyn i dokumenter fra Havforskningsinstituttets lakselusstudie i Kvinnherad.

I tillegg til landsforeningen er elveeiere og oppdrettere i Hardanger blant klientene.

Opphetet
Det har vært hete diskusjoner mellom forskere og oppdrettsnæringen den siste tiden. Og fiskeriminister, Per Sandberg, laget overskriftet da han skal ha uttalt at HI skal være et næringsvennlig institutt.