Hardingsmolt vil mer enn doble produksjonen av postsmolt

Nyheter
673

Målet er å sikre fremtidig leveranser av stor smolt til sine kunder.

Hardingsmolt har fått tillatelse til å doble produksjonen av smolt ved sin lokalitet Tørvikvatnet i Hardanger. Fra før produserer de 2.200 tonn årlig ved lokaliteten, men nå har de fått tillatelse til å produsere opp til 4.600 tonn. Det betyr fem millioner individer hvert år med en snittvekt på en kilo. Dette kommer frem i et dokument iLaks har fått innsyn i.

Oversikt over det nye resirkuleringsanlegget, slik det fremgår i søknaden

2,5 millioner rognkorn per innlegg
Den sjøklare postsmolten skal produseres i fire puljer, og bli levert som sen høssmolt, tidlig vintersmolt, vårsmolt og sommersmolt.

Dette vil kreve utbygging av dagens anlegg. Når det står klart, vil anlegget bestå av seks smittevernmessige atskilte avdelinger. Klekkeriet vil bestå av syv klekkeskap med en kapasitet på inntil 2,5 millioner rognkorn per innlegg. Anlegget vil benytte RAS-teknologi og bruk av ferskvann.

Viktig å redusere tiden i sjø
Det har allerede vært aktivitet ved lokaliteten en stund, og i en tidligere artikkel på iLaks ble det skrevet at Hardingsmolt investerte 20 millioner kroner i et helt nytt administrasjonsbygg. Nå skal det i tillegg bygges et nytt resirkuleringsanlegg på tomta.

Ifølge søknaden mener Hardingsmolt at byggingen av det nye anlegget vil være viktig, for å sikre arbeidsplasser, men aller mest for å sikre smolt til Kobbervik, Furuholmen Oppdrett og Fremskridt Laks sine matfiskanlegg. Selskapet trekker frem viktigheten av at kundene vil få en større og mer robust settefisk som vil bidra til å redusere produksjonstiden i sjøen. Dette vil gi redusert svinn, redusert tidsrom for lusepåslag og økt lønnsomhet, mener selskapet.

I tillegg vil anlegget bli bygd i samsvar med NS 9416, noe Hardingsmolt også mener vil gi miljømessige positive ringvirkninger.

iLaks har forsøkt å få en kommentar fra Hardingsmolt om status i prosjektet.