Grunnrenteskatten har blitt et stressmoment for havbruksstudentene

Nyheter
0

Mads Melingen er oppvokst i en oppdrettsfamilie fra Austevoll og hadde fremtidsplanene klare. Nå må planene endres.

Etter en oppvekst rundt lakseoppdrett, bestemte Melingen seg for at det var studier han skulle satse på. Etter treårig bachelor i Bodø, gikk turen i høst til Universitetet i Tromsø (UiT) og mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap.

– Jeg har alltid visst at jeg skal jobbe med oppdrett. Arbeidet rundt oppdrett startet i 12-årsalderen da jeg fikk være med på jobb, sier han til iLaks.

Bestefaren til Melingen var med på å starte Austevoll Melaks i sin tid. Noe som har satt sine spor hos den unge gutten.

– Jeg har lært alt fra merdkanten, men planen var å komme meg opp og videre i næringen for å få nye perspektiver. Men jeg ville mer enn det. Jeg ville lære absolutt alt om oppdrett og næringen rundt den.

Endring
Nå som grunnsrenteskatten har blir et tema, har mye endret seg.

– Slik jeg ser det, så er eneste grunnen til å ha universiteter som har disse linjene, er for å utvikle kompetanse og det å ha en utvikling som er positiv for fremtiden.

Han forteller at han startet på utdanningen sin med en spesifikk plan, hvor han ønsket å ta del i den grønne skiftet og få lov til å være med på å forme fremtidens oppdrettsbransje.

– Det har vært stort press på at næringen skal bli grønnere, noe vi skal ta del i. Men med det som skjer nå, så er det er klart at planene må endres, sier han.

– Det har vært diskutert stort i klassen.

Han sier at de fleste stiller spørsmålstegn ved beslutningene til myndighetene.

– Det er en av to tilfeller som er virkeligheten her. Enten er de inkompetent på temaet, eller så har de ikke satt seg skikkelig inni saken. Jeg håper på sistnevnte, men frykter det første.

Utenlands.
– Vi skulle være ledende i verden. Vi skulle være de som gikk foran, sier han oppgitt.

Han er tydelig på at han ikke på noen måte lider med tanke på fremtiden, fordi han er i en bedre posisjon enn de fleste, men han tror det vil få store konsekvenser for flere av medstudentene hans.

– Det er ikke synd på meg på noen måte, men det har også konsekvenser for meg. Jeg må legge om løpet mitt etter beste evne, selv nå etter så mange år på studiet.

Han er sikker på at det er leverandørindustrien som kommer til merke det mest i tiden som kommer.

– Jeg tror at flere oppdrettere kommer til på gå tilbake til den tradisjonelle måten å drive på. Hvor det ikke er så mye teknologi og annen utvikling som vi har frontet de siste årene.

Stress
Han forteller om en merkelig stemning på lesesalen, hvor grunnrente er et daglig tema, og flere uttrykker at de er stresset.

– Folk ser at det blir knappere muligheter for jobb videre. Når man dagligdags ser at det er jobber og oppdrag som kanselleres, så kjenner man på det.

– Det er fortsatt tidlig og det er mye spekulasjoner, men det er klart at det vil gå ut over flere av oss som sitter her på universitetet.

Han tror at det er flere enn bare han selv som må se bort fra de jobbene hvor man kan jobbe opp mot bare teknologi, nye løsninger og en fremtidsrettet bransje.

– Jeg ser for meg at flere av masterstudentene kommer til å gå ut i stillinger i store konserner, men i de små tech- og leverandørselskaper, der tror jeg nok at flere av jobbene vil forsvinne, avslutter han.