Grønne tall for Nekton Havbruk for første gang på sju år

Nyheter
1369

Men gjelden har økt kraftig i løpet av 2018.

Smøla-selskapet, som satser på utvikling av lukket merd, gikk i minus seks år på rad før det i fjor kunne notere seg grønne tall på driften. Selskapet endte 2018 med et driftsresultat på 7,6 millioner kroner.

Selskapet har i 2018 likevel opparbeidet seg betydelig mer i lån. Året før hadde selskapet 76,2 millioner kroner i lån, ved årsskiftet 2018 var dette steget til 131,8 millioner kroner.

I årsregnskapet, som iLaks har hentet inn, går det frem at det er gjort investeringer på 34,8 millioner kroner i anleggsmidler i løpet av året. Selskapet har også doblet kostnaden på varer fra 35,1 millioner kroner, til 71,9 millioner kroner.

Summert er egenkapitalen og gjelden i selskapet 129,7 millioner kroner. Noe som gir en negativ egenkapital på 2,1 millioner kroner. Selskapet har bygd opp biomassen i 2018 og nådde MTB-taket ved årsskiftet. Bokført verdi på biomassen og råvarelageret har økt fra 35,1 millioner kroner til 71,9 millioner kroner. Kortsiktig gjeld har økt som følge av dette.

Nekton Havbruk eies av Smøla Handelskompani og har i fem-seks år jobbet med utviklingen av lukket betongmerd i sjøen.

I 2018 opphørte samdriften med Atlantos i samdriftsselskapet Pure Farming, og Pure Farming er fisjonert. Nekton Havbruk og datterselskapet Namgam ble iløpet av året fusjonert. Som følge av fusjonen har anleggsmidlene økt fra foregående år med blant annet grønn konsesjon og lukket tank som Namgam hadde.

Selskapet mistet i januar 2018 FOU-konsesjonen for produksjon av postsmolt i lukka tanker – produksjon av postsmolt er derfor per tid minimal. Nekton Havbruk driver nå 2 konsesjoner – en visning og en grønn konsesjon.

iLaks har ikke lyktes å nå daglig leder i Nekton Havbruk, Rune Iversen, til denne saken.