Grieg Seafood må tømme hele ILA-lokaliteten

Nyheter
1267

Det var rundt juletider det ble rapportert inn om mistanke om ILA ved lokaliteten Kleppenes i Hammerfest. Påvisningen er et faktum, og drastiske tiltak  settes nå i verk.

Må tømme hele anlegget
Det var først snakk om at selskapet bare måtte slakte ut den aktuelle merden hvor sykdommen er påvist, men Søren Sofus Lundtorp Olsen ved Mattilsynet i  Finnmark, bekrefter at hele anlegget må tømmes. Totalt står det 1,3 millioner fisk på lokaliteten.

–  Vi har sendt ut varsel om vedtak på at hele anlegget må ut så raskt som mulig, sier Olsen til iLaks.

Han forteller at de er i god dialog med Grieg Seafood, men at de venter på slakteplanen over hvor raskt de selv mener fisken kan tas ut.

– Når vi har blitt enig om en god løsning, vil vi fatte et endelig vedtak, sier Olsen.

Alvorlig
Han ser videre svært alvorlig på hendelsen.

– Det er alltid alvorlig når man får utbrudd av en listeført sykdom. Alvorligheten gjenspeiles i at vi velger å tømme hele lokaliteten, og ikke bare en enkelt merd, sier Olsen.

I en tidligere artikkel på iLaks har også fagsjef Brit Hjeltnes ved Veterinærinstituttet understreket viktigheten av å ta ut all fisk på en lokalitet for å få ut smitten i et område. Hun påpekte at ved en ILA-påvisning, vil  fisken i anlegget utgjøre en smitterisiko helt frem til den er slaktet ut. Dette gjelder også om man bare tar ut deler av anlegget.