Grieg Seafood inngår samarbeid med AquaGen

Nyheter
1518

Grieg Seafood Rogaland skal produsere stamfisk og rogn av AquaGen-stamme ved egne anlegg i Erfjord. Samarbeidsavtalen omfatter også rognleveranser fra AquaGen til selskapets produksjon i Rogaland, Finnmark og på Shetland.

«Det genetiske materialet er en grunnleggende innsatsfaktor i enhver matproduksjon, og en viktig suksessfaktor også for å oppnå en god lakseproduksjon», skriver AquaGen i en pressemelding.

– AquaGen selekterer laks med gode vekstegenskaper og høy sykdomsresistens, og var tidligst ute med å ta i bruk avansert metodikk i seleksjonen. Dette gir en god match mot Grieg Seafood sitt fokus på økt overlevelse og forbedret vekst i produksjonen som skal ta selskapet frem mot en produksjon på 100 000 tonn i 2020, sier Andreas Kvame, administrerende direktør i Grieg Seafood.

Strategisk samarbeid
En sterk satsning på seleksjon for luseresistens og sykdomsresistens hos laksen vil være med på å sikre Grieg Seafood lusekontroll og god overlevelse i produksjonen, står det i pressemeldingen.

Begge parter har stor tro på stamfiskproduksjon i sjø som et middel for å oppnå sterkt seleksjonstrykk for tilvekst og overlevelse under de mest relevante miljøforhold.

Selskapene har også felles interesse for i større grad å ta i bruk produksjonsdata for å forstå laksens biologi bedre og bruke denne kunnskapen for å videreutvikle produksjonsprosessene.

– Vi i AquaGen ser frem til å ha et tett samarbeid med en så fremtidsrettet produsent som Grieg Seafood, sier Nina Santi, administrerende direktør i AquaGen.

En dyktig rognprodusent
Rognproduksjonen til Grieg Seafood Rogaland er lokalisert til Erfjord i Suldal kommune. Selskapet Erfjord Stamfisk ble kjøpt opp av Grieg Seafood i 2011, men ble etablert allerede i 1987 og er en tradisjonsbærer innenfor stamfisk og rognproduksjon i Norge. Erfjord produserer rogn med høy kvalitet og levedyktighet, og AquaGen ser frem til å kunne tilby rogn av AquaGen-stamme også fra denne anerkjente rognprodusenten.