Laks fører til godsløft på Nordlandsbanen

Nyheter
0

For et par år siden sto Nordlandsbanen i fare for nedtrapping, men nå er det mer optimisme enn på lenge. De har gått fra ett til tre tog, og det fjerde er under planlegging.

– Det er spesielt to drivere i nord. Laks og industri, som også er de to store eksportnæringene, har gitt optimisme. Det er til felles beste når laks og stål kjører med det samme godstoget, forteller prosjektleder Reidar Ryssdal i Rana Utvikling, til iLaks.

Han mener at grunnen til at lakseprodusentene i liten grad har benyttet tog, er fordi verken tilbudet eller tilliten til togtransporten har vært godt nok.

– Toget har historisk sett slitt med manglende pålitelighet på grunn ras og for lite vedlikehold. Nå har vi satset stort på dette, samt fornyelse. Dette gir resultater, sier Ryssdal.

Fakta

ACE Green har bidratt til:

  • 50 prosent økt kapasitet for gods på Nordlandsbanen
  • Å flytte ca. 250.000 tonn gods/år til toget, tilsvarende nær 15.000 lange trailerturer
  • Kutt av CO2-utslipp med 75 prosent fra overførte varevolum
  • Samfunnsøkonomisk nytte på ca. 2,5 milliarder kroner
 

Tenker miljø

Takket være et godt samarbeid mellom næringsaktørene, Rana Utvikling og Meyership, som er en totalleverandør innen transporttjenester, har godstransporten økt med 50 prosent fra 2018 til 2020. Dette kom frem i en rapport som ble klargjort gjennom prosjektet ACE Green (Arctic Central European Green Corridor), som var et treårig prosjekt for styrke terminaler og næringsliv langs Nordlandsbanen.

 

Fra å ha ett godstog har dette nå økt til tre, samtidig som arbeidet med å få på plass det fjerde er under planlegging.

– Jeg må si at oppdrettsnæringen ligger langt fremme i å tenke miljø. De har vært en stor pådriver for å få fart i togtransporten, rett og slett fordi de ønsker å sende laksen på en miljøvennlig måte, sier markedsansvarlig i Meyership, Robert Jakobsen, til iLaks.

Spesielt trekker han frem Nova Sea som initiativtager sammen med ASKO, som leverer matvarer for Norgesgruppen. I tillegg understreker han at at Mowi også er en svært viktig aktør.

Les også: Nova Sea vil transportere 50 prosent av laksen med tog i 2020: – En «nobrainer»

– Vi forstår at det viktigste for havbrukssektoren er at frakten kommer frem, uten avvik, og at de må ha tillit til tjenesten som vi tilbyr for å benyttes seg av den. Vi er glade for at vi begynner å få til dette på en god måte. Både Mowi og Nova Sea sender nå laks med tog fremfor lastebil i vårt område. Det står i alle fall ikke på viljen til oppdrettsaktørene, sier Jakobsen.

Han forteller videre at de med det tredje toget har spart norske veier for 14.000 lastebiler, og at CO2- utslippene reduseres med cirka 75 prosent på de lange distansene.

– Nå jobber vi på spreng for å få på plass et fjerde tog, sier Jakobsen.

Del av fremtiden
Mowi ser også på tog som en del av den fremtidige løsningen.

– Tog vil være en svært miljøvennlig måte å frakte laks på, og vi vurderer hele tiden attraktive tilbud mot kontinentet. Vi kan i varierende grad benytte togtransport fra Jøkelfjord, Herøy, Ulvan og Hjelmeland. For Jøkelfjord og Herøy har vi lagt på rundt 150-300 traller det siste året, sier kommunikasjonssjef i Mowi, Eivind Nævdal-Bolstad, til iLaks.

Han påpeker samtidig at løsningene med transport på tog må være konkurransedyktige i form av pris, frekvens og regularitet.

– Dersom vi ser en lik utvikling som nå, så vil vi nok definitivt se mer transport av laks på tog, sier Nævdal-Bolstad.

Nova Sea har vært en pådriver for å frakte laks med tog. Foto: Njål Svingheim Jernbanedirektoratet

– Må følge veksten i næringen
Går vi tilbake til Jakobsen ser han et enormt potensial for vekst for Nordlandsbanen.

– Det er fire store lakseslakterier i Nordlandsbanens nedslagsfelt. To på Helgeland og to i Salten. Mye tyder på at produksjonen vil øke betydelig det neste tiåret. Veksten kan derfor bli stor. Nå er det viktig å få på plass et godt tilbud for å imøtekomme økt vekst og mer laks fra oppdrettsnæringen, sier Jakobsen.

I dag går transporten fra anleggene med lastebiler og ferje til terminalene. Nå jobbes det med å bedre logistikken ved å utbedre flaskehalsene.

– Dette gjelder fylkesvei 810 Mo i Rana og bedre ferjetilbud. Det vurderes også på sikt å få på plass løsninger med direkte båttransport til terminal som supplement til ferje og bil, forteller Ryssdal.

I tillegg understreker han viktigheten av at myndighetene trapper opp investeringene og bygger ferdig terminalspor og kryssingsspor.

– I 2022 åpnes det nye styre- og signalsystemet ERTMS på Nordlandsbanen. Det vil både gi økt sikkerhet og økt kapasitet. Et tog nummer fire vil i prinsippet gi et godstog hver sjette time hver vei. Det vil møte næringslivets behov og øke bedriftenes grønne konkurransekraft, sier Ryssdal.

Flere norske lastebiler
iLaks har tidligere skrevet om at norske transportselskap taper i konkurranse med store utenlandske lastebilfirmaer. I tillegg øker antall anmeldelser for ulovlig kabotasje, som både er straffbart og igjen kan føre til underbetalte lastebilsjåfører.

Les også: – Lakseprodusentene må ta større ansvar for å redusere ulovlig kabotasje

Jakobsen mener at økt godstrafikk derfor vil være bra for å dempe denne utviklingen og at det vil komme lokalsamfunnene til gode.

– Toget gir videre store fordeler til lokal transportnæring som distribuerer varene til og fra terminal. Veksten i 2020 har medført ansettelse av om lag 20 nye sjåfører i regionen, sier Jakobsen.

Både Jakobsen og Ryssdal er fornøyd med den utviklingen de ser. Neste skritt blir å jobbe med å etablere direktelinje fra Nordland til Frankrike.

– Det er et hårete mål, men ikke umulig, avslutter Jakobsen.