Glemmer vi kunden i vår iver for bærekraft?

Meninger
0

Bærekraft er i fokus som aldri før – både fordi forbrukere og myndigheter krever økt ressursinnsats for en bedre framtid.

Hvis dette ikke kombineres med verditilbud som skaper relevante kundeopplevelser så svekkes konkurransekraften – det hjelper lite å være bærekraftig hvis ingen vil ha produktet. Dette gir en ressursskvis mellom bærekraft og nye kundeopplevelser som må tas alvorlig – også av myndighetene.

Kommunikasjon fra selskapene handler i stor grad om bærekraft framfor nye kundeopplevelser. I sin iver forteller mange om ny bærekrafts strategi, nye stillinger innenfor bærekraft og at bonusen er koblet til oppnåelsen av konkrete bærekrafts mål – men hva med nye relevante kundeopplevelser som produktet, logistikken, servicen og opplevelsen av selve handelen? Du kan selv kontrollere eget regnskap; hvor store ressurser har du benyttet på bærekrafts formål og hvilke relevante kundeopplevelser har det skapt? Verditilbud uten relevante kundeopplevelser betyr konkurs selv om det er bærekraftig.

Ressursskvis grunnet kortere produktlevetid og økte krav til bærekraft
Bærekrafts krav forsterkes gjennom EUs taksonomi hvor målsetningen er å transformere EU til en konkurransedyktig bærekraftig økonomi. Billig finansiering krever aktive tiltak innen bærekraft – som gir enda sterkere engasjement på bærekraftsområdet.

Relevante kundeopplevelser i en verden i kontinuerlig endring krever oppdaterte verditilbud som også krever økt engasjement og tilgang på ressurser. Produkter og tjenester har kortere levetid som igjen betyr mer innovasjon.

Konkurransekraften oppnås gjennom et både/og – hvor bærekraftige verditilbud med relevante kundeopplevelser er sammenvevd, og bringes til markedet. Ressursskvisen kan fort medføre at vi kun har ressurser til å fokusere på ett område som igjen vil skade virksomheten på lang sikt.

Myndighetene har en viktig rolle for å lette ressursskvisen gjennom en effektiv forvaltning.
Akvafuture via daglig leder Thomas Myrholt oppfordret Fiskeriministeren i iLaks den 4. september til følgende: «Kom ned fra traktoren og besøk oss».

Bærekraftige kundeopplevelser – er løsningen
Konkurransekraft oppnås gjennom bærekraftig innovasjon. Spørsmålet blir: «Hvilket problem skal vi løse for kunden på en bærekraftig måte?»

Akvafuture og Aquaculture Innovation er to virksomheter på Helgeland som fokuserer på bærekraftig innovasjon gjennom oppdrett av laks i lukkede anlegg i sjø og på land. De ønsker å bidra med å redde klimaet og mette verden med norsk oppdrettslaks.

Fisken fra disse anleggene vil gi:
– Lavere forurensning da avfallsprodukter samles opp og omdannes til nytteprodukter.
– Lavere klimaavtrykk grunnet bedre internlogistikk i verdikjeden.
– Lavere eller ingen rømming av fisk som er bra for miljøet.
– Lavere fiskedødelighet grunnet bedre kontroll på miljøet fisken lever i (lakselus tilsvarende).
– Stabil temperatur som gir gode vekstforhold.

– Bedre utnyttelse av fôr siden mindre går til spille på havbunnen.
– Trimmet fisk gjennom optimal vannstrøm, som gir gode muskelfiber og dermed bedre smak.

Denne laksen er produsert mer bærekraftig og gir bedre kundeopplevelser innen logistikk, smak og kvalitet enn tradisjonell oppdrettslaks siden fiskehelse, ressursforbruk og oppvekstforhold settes i fokus. Aktørene er bevisst både bærekraft og kundeopplevelse i sitt verditilbud. Dette er bra.

Tilbake til Fiskeriministeren som oppfordres til å komme ned fra traktoren og besøke Thomas Myrholt hos Akvafuture – så håper jeg at du har fått avtale om besøk. Det er disse aktørene som jobber med bærekraftig innovasjon som vil ta næringen inn i framtiden. Det er alvorlig når de opplever en regulatorisk vollgrav som voktes av politikere – da er tiden inne for at Fiskeriministeren prioriterer et besøk.

Framtidens laks er en krevende øvelse siden den skal gi relevante bærekraftige kundeopplevelser. Det er ikke mulig å lykkes på lang sikt uten fokus på begge områder. Politikere og forvaltning må aktivt bistå aktører som jobber med bærekraftig innovasjon slik at framtidens laks er norskprodusert.