– Gjellesykdom blir trolig den store kommende trusselen

Nyheter
1565

– Gjelleproblemer var ikke et like stort problem få år tilbake. Det har kommet som en kule og skaper store utfordringer. Ved siden av lakselus tror jeg gjellesykdom vil bli den største utfordringen for næringen fremover, sier Marian Mcloughlin som jobber som histolog hos Fish Vet Group.

Ubalanse
Hun ser på økningen av alle typer av gjelleproblemer som et resultat av flere faktorer.

– Det er kombinasjonen av ulike miljøfaktorer i tillegg til at sjøtemperaturen stiger. Det har rett og slett blitt en ubalanse i sjøen som gir konsekvenser. Vi ser økt oppblomstring av med alger og maneter og oppformering av bakterier og spredning av virus går ofte raskere i varmt vann, forklarer Mcloughlin.

Gjelleproblemer har flere årsaker
Det er ikke bare amøben Paramoeba perurans som forårsaker AGD som truer. Det er flere årsaker til at laksen får gjellesykdommer. Epiteliocystisbakterien Candidatus Branchiomonas cysticola har vært svært utbredt, samt mikrosporidien Desmozoon lepeophtherii. I tillegg har poxvirus kommet inn som en ny årsak til gjelleproblemer hos laksen.

– Når vi ser på gjelleskader er bildet ofte veldig komplisert. Det kan være flere agens til stede i samme prøve, og sammen skaper de problemer. Felles for dem er at de alle er alvorlig, forteller Mcloughlin.

Lakselus kan kontrolleres
Lakselusen gjør stort sett liten skade på laksen i merdene. Strenge lusegrenser forhindrer den i få veldig mange lus per fisk. Problemet er at det er mange fisk i sjøen og summen av lakselus øker smittepresset på villaksen når den vandrer ut.

– I motsetning til lakselus, som jeg mener næringen til dels har kontroll på, er gjellesykdommer noe som man ikke kan kontrollere foreløpig. Vi ser store skader og i flere tilfeller er det ikke noe å gjøre med det. Det er alvorlig, avslutter Mcloughlin.