Gikk konkurs for under en måned siden – har allerede startet opp på nytt

Nyheter
0

Serviceselskapet Aqua Seapro fra Tansøy, sør-vest for Florø, meldte selv oppbud i januar grunnet gjeldsproblemer. Nå har eieren startet nytt selskap. 

Totalt var det 14 personer som mistet jobben da selskapet gikk konkurs. Bobestyrer meldte da at det var lagt til grunn et beløp på 15,3 millioner kroner som selskapet, som var eid av Halvar Espeseth og Andre Espeseth, ikke klarte å betjene.

De største verdiene i selskapet var det de to arbeidsbåtene «Solkongen» og «Solfjorden».

Bobestyrer for konkursen, Asbjørn Nordstrand Løvik, sier til iLaks at det så sent som denne uken kom inn begjæringer.

– Nå er alt sendt over til banken som tar seg av driftstilbehøret og de to båtene. Det er skiftesamling nå kommende fredag og da summerer vi opp.

Nytt selskap
Det nystartede selskapet heter Espeseth Sjøservice, og ble ifølge Brønnøysund etablert den 26. januar. Vedtektsdato er 13. januar, altså dagen etter at Aqua Seapro meldte oppbud.

På spørsmål om bostyrer vet om det er gjort noe avtale på å kjøpe de to arbeidsbåtene, blir iLaks henvist til Sparebanken Sogn og Fjordane, som tar seg av gjelden.

I Sparebanken Sogn og Fjordane er det Steinar Ryland som er kontaktperson for konkursen og da også boet.

– Jeg kan ikke se at de to båtene på noen som helst måte er solgt, sier han.

Ryland forteller iLaks at oppdraget med å selge de to arbeidsbåtene er sendt til Atlas Shipbrokers i Kristiansund.

Frank Brandstad i Atlas Shipbrokers bekrefter at han har gjort en avtale med Sparebanken Sogn og Fjordane på å selge de to båtene, men avkrefter kontant at det er gjort en avtale med de tidligere eierne om å kjøpe tilbake noen av dem.

– Jeg har ikke mottatt nok om båtene ennå til å legge de ut en gang. Så det kan jeg avkrefte ja. De er ikke solgt, sier han til iLaks.

Samme bransje?
iLaks har snakket med Andre Espeseth, som var medeier i selskapet som ble slått konkurs, Aqua Seapro, sammen med Halvar Espeseth.

Han er ordknapp på spørsmål om hvilke formål det nye selskapet han, eller om de har båter til den planlagte driften.

Han er ikke oppført med eierandel i det nystartede selskapet, men står oppført som styremedlem. Han henviser til Halvar Espeseth på spørsmål om det er noe plan om å kjøpe konkursboet for videre drift.

Ifølge Brønnøysund er formålet med det nystartede selskapet følgende:

«Transport og sjøservice samt det som naturlig står i forbindelse med dette».

Aqua Seapro på sin side ble startet i 2018 av Halvar Espeseth. Ved konkursåpningen eide han 75 prosent av selskapet. De resterende 25 prosentene var eid av Andre Espeseth.

iLaks har etter gjentatte forsøk ennå ikke klart å komme i kontakt med Halvar Espeseth.