Går i front med et nytt studietilbud for havbruksteknikere

Nyheter
699

Fagskolen i Rørvik blir sentrum for et trøndersk samarbeid for å løse løpende utfordringer i næringa. Det nye studietilbudet planlegges som et ettårig studium med 60 fagskolepoeng fordelt over to år, heter det i en pressemelding.

– Forarbeidet viser et klart ønske om et studium som rettes mot både biologi og teknologi, noe som vil styrke nivået til folk med ulik grunnutdanning innen næringa. Gjennom et modul- og samlingsbasert studieopplegg skal kompetansen økes til primært mellomledernivå, sier administrativ leder Marit F. Stovner ved Ytre Namdal Fagskole.

Ny teknologi dannet grunnlaget
Svære teknologiske steg i havbruk de siste årene legger mye av grunnlaget for studietilbudet. Nye krav og tilhørende utvikling av utstyr har forsterket behovet for kompetanse. Utviklingen løper så raskt at det er utfordrende å skolere nye elever og medarbeidere til å håndtere nødvendige prosesser innen dagens næring.

Framskritt og nyvinninger krever en egen utdanning som ivaretar ulike maskiner, utstyr, båter og ikke minst prosesser og arbeidsoperasjoner som er sving.

– Havbruk trenger et oppdatert og strukturert utdanningsløp både på videregående- og fagskolenivå. Dette tilbudet vil vi helt klart se nytte av, sier personalleder Per Johan Rauø i Nærøysund Aquaservice.

Også daglig leder Ola Krystad i KB-Dykk liker utviklingen.

– En gylden mulighet til å øke kompetansen ytterligere. At folk kan delta i studiet mens de står i fast jobb vil gi en fleksibilitet som er meget verdifull, mener Krystad i serviceselskapet.

Både biologi og teknologi
De ansvarlige for studiet ser utstrakt samarbeid med Nord universitet (biologi) og NTNU (teknologi) som en åpenbar styrke. Videre vil fagplanen/emneplanene bli fastsatt i nært samarbeid med næringa selv.

– Gjennomføring i form av moduler fordelt på to år vil åpne for at studentene greit skal kunne stå i sine ordinære jobber. Samtidig vil det spissede og oppdaterte studietilbudet på fagskolen også få betydning for den mer grunnleggende utdanningen på videregående nivå, framholder leder Halvor Mortensen i prosjektgruppa for den nye utdanningen.

Ved inntak vil flere ulike fagbrev bli vurdert som relevante; som for eksempel matros, industrimekaniker, undervannsoperasjoner og naturlig nok akvakultur. Dokumentert praksis kan også legge grunnlag for opptak.

– I et «blått» næringsperspektiv vil Ytre Namdal Fagskole her nær sagt «pløye nytt land», signaliserer skolens avdelingsleder Kåre Kvaløy.

Han er svært fornøyd med både forberedelser og respons til det nye tilbudet innen høyere utdanning. Samarbeid med konkrete næringsaktører og støtte fra prosjektet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN) har gitt verdifull drahjelp i forberedelsene.

Støtte fra ulike fagmiljø
Både SjømatNorge, Marine Harvest og Oppdretternes Miljøservice knytter nå klare anbefalinger til utdanning av havbruksteknikere.

– Sjømat Norge ser svært positivt på initiativet som er reist i Ytre Namdal og støtter 100 prosent opp om ønsket fra næringen om etablering av et nytt fagskoletilbud, sier Øyvind A. Haram, ansvarlig for kompetanse og rekruttering i SjømatNorge.

Knut Staven, miljø- og myndighetskoordinator i Marine Harvest, ser stadig økende spesialisering og mer bruk av innleide tjenester i næringa. No som igjen krever mer spesialisert utdanning også innen høyere utdanning.

– Selv med en endingsdyktig sjømatnæring, skjer utviklinga så raskt at det kan være vanskelig å ivareta tidsriktig og oppdaterte opplæringsløp. Kombinasjonen biologi, fiskevelferd og teknologi kan være krevende, og Marine Harvest ser derfor svært positivt på å få opp et utdanningsløp som i større grad ivaretar kompetansebehovet som servicenæringen har, sier Staven.

Daglig leder Gudbrand Sørheim i Oppdretternes Miljøservice (OMS) ser også klar verdi et høyere regionalt utdanningsløp.

– En utdanning på fagskolenivå med blikk på mellomledernivået blir klart et verdifullt supplement til elever med videregående utdanning og tilhørende lærlingeløp fram mot relevante fagbrev, mener Sørheim.