Fylkesnes Fisk med 20 prosent fall i resultat før skatt

Nyheter
562

Oppdretteren har nesten halvert resultat før skatt på to år.

Som mange oppdrettere, opplevde Fylkesnes Fisk en solid opptur i 2016. Den gang leverte de et driftsresultat på 121,5 millioner kroner og et resultat etter skatt på 121,4 millioner kroner. 2017 ble et svakere år for selskapet, og 2018 leverer enda svakere enn det igjen.

Men nedgangen til tross lider de ingen nød. For 2018 leverte Fylkesnes Fisk et driftsresultat på 70,9 millioner kroner, og et resultat før skatt på 72,9 millioner kroner, henholdsvis 12,4 og 19,7 prosent svakere enn året før.

Fylkesnes Fisk skriver i årsregnskapet, som iLaks har hentet inn, at styret er fornøyd med denne utviklingen og at likviditeten anses som tilfredsstillende.

Selskapet hadde ved utgangen av 2018 en bokført totalkapital på 274,9 millioner kroner, hvorav 235,6 var egenkapital.

Det familieeide oppdrettsselskapet på Fylkesnes på Bømlo driver oppdrett på tre konsesjoner på fire lokaliteter, hvorav en ligger i Kvinnherad.

iLaks har prøvd, uten å lykkes, å få en kommentar fra daglig leder i Fylkesnes Fisk, Erik Fylkesnes, til denne saken.