Frykter at patenter skal brukes destruktivt

Meninger
769

I dagens artikkel på Ilaks.no uttrykker Nina Santi i Aquagen at patenter er nødvendig for å sikre kapital, forskningsressurser, kompetanse og kvalitetssikring/dokumentasjon av produkter.

Les også: Slik bidrar patenter til åpenhet og innovasjon i havbruksnæringen

Vi er enig i deler av det som Nina Santi skriver, men samtidig er vi bekymret for at patenter skal brukes destruktivt til hinder for en sunn og økonomisk bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. Dette synet kom også til uttrykk i Jan-Emil Johannessen sin kommentar i fredagens sak på Ilaks.

Les også: – Spillereglene er endret

Nina Santi kommer med en del utspill i forhold til patenter generelt, og SalmoBreed spesielt, som vi ønsker å kommentere:

  • SalmoBreed har ikke hemmeligholdt metoder for å hindre konkurrenter i å ta del i genetisk kunnskap. Vår forskning skjer i stor grad sammen med offentlige forskningsinstitutt, og delvis med offentlig økonomisk støtte. Dermed skal resultatene offentliggjøres, noe vi synes er riktig og viktig.
  • Når vi snakker om forsvarlig tidspunkt for offentliggjøring gjennom publisering av forskningsresultater, mener vi at partnere i et FoU prosjekt skal ha et lite forsprang i forhold til de som ikke deltar. Dette er også på linje med hva Aquagen sier de gjør.
  • Til forskjell fra publisering av resultater, gir patenter et absolutt monopol på bruk av metoden/teknologien i hele 20 år. Hvis Aquagen var interessert i åpenhet kunne de ha trukket patentsøknaden etter at de har publisert resultatene. Dette har de altså valgt å ikke gjøre.
  • I artikkelen fokuserer Nina Santi på at patentet er for QTL IPN for ørret, uten å nevne at selskapet har en tilsvarende søknad inne hos Patentstyret for QTL IPN for laks. De har også flere andre patentsøknader inne knyttet til genomikk på laks. Vi opplever derfor at det er en ny trend i måten selskapet opererer på som vil skape barrierer og hindringer innenfor videre forskning og utvikling.
  • Det fremkommer en påstand om at SalmoBreed har lisensiert en markør på filetutbytte fra firmaet Xelect som er til begrensning for bransjen. Fra SalmoBreed sin side vil vi presisere at selskapet kun har enerett for markøren i Europa, og at vi har godkjent at Xelect også kan selge lisensen til andre selskaper som har interesse av denne kunnskapen.
  • Coca Cola benyttes som eksempel på hvorfor patent er bedre for næringen enn publisering av forskningsresultater. Dette syntes vi er et svært dårlig eksempel. Hadde Coca Cola tatt patent på oppskriften ville ingen andre kunnet laget konkurrerende colatyper slik som Pepsi, Dr. Pepper, og andre cola-merker i hele 20 år. Med bruk av patent som strategi, ville forbrukerne ikke hatt tilgang til andre cola-produkter enn bare Coca Cola. Tilsvarende vil viktige genetiske egenskaper for laksen kunne blir monopolisert og begrense oppdretternes valgmuligheter.
  • I artikkelen nevnes patenter som et viktig forsvarsmetode mot trusler fra utenlandske aktører – altså å hindre at andre firma kan blokkere nye metoder og kunnskapsutvikling. Det er nemlig slik at hvem som helst kan ta patent på metoder og teknologi som andre har brukt i mange år, men som ennå ikke er blitt publisert. Vi har sett eksempler på negative konsekvenser i vaksineindustrien nettopp ved bruk av en slik strategi. En måte å forsvare seg på mot ”uvennlige patenter” er å publisere sine resultater så fort som mulig. SalmoBreed har stor tro på at dette er den beste veien å gå, da dette innebærer at alle aktører kan jobbe videre med den nye kunnskapen og gi grobunn for ny innsikt, nye metoder og ny teknologi.

Avslutningsvis vil vi nok en gang presisere at SalmoBreed ikke er totalt avvisende til patenter, men at vi ønsker en bærekraftig tilnærming som ikke er til hinder for FOU og som ikke bidrar til økte kostnader til næringen.