Frøy Rederi nærmer seg 100 millioner kroner i driftsresultat

Nyheter
863

Selskapets resultat har vokst jevnt og trutt de siste fem årene.

Brønnbåtrederiet på Sistranda i Frøya kommune økte driftsresultatet med 45,5 prosent til 82,2 millioner kroner i 2018.

Selskapets egenkapital var ved årsskiftet 264 millioner kroner, mot 202 millioner kroner året før.

– Vi er sånn rimelig fornøyd med resultatet, men vi gjør store investeringer, så vi er også avhengig av  å ha pluss i boka, sier daglig leder og styreleder Helge Gåsø til iLaks.

Vil vokse
I årsregnskapet, som iLaks har hentet inn, skriver styret at 2018 har vært et konsolideringsår med fokus på drift.

«Selskapet jobber mot videre vekst, men vil ikke bygge uten forpliktende kontrakter. Selskapet er tilfreds med sin posisjon i markedet», skriver styret i sin beretning.

Per i dag har selskapet fem brønnbåter, som stort sett går på kontrakt.

Vurderer salg
Det kommer også frem av årsregnskapet at selskapet vurderer salg av gammel tonnajse, samtidig som det er gjort investeringer.

«Selskapet jobber kontinuerlig med fornying av flåten (…) Selskapet har i første halvår skrevet kontrakt på levering av ny brønnbåt på 7.500 kubikkmeter. Båten leveres i 2021», skriver styret.

Frøy Rederi driver med frakt av smolt, laks og ørret, samt andre liknende tjenester.

Selskapet er en del av Frøy-gruppen og inngår i et konsern av totalt 18 selskaper.