Frøy Kapital vil løfte ti milliarder kroner til investeringer i «kystnær verdiskaping»

Nyheter
0

De har vært sentrale i etablering, utvikling og ledelse av flere ulike milliardvirksomheter. Nå lanserer de et nytt investeringsselskap som skal bidra til utvikling av enda mer lønnsom aktivitet på kysten.

Frøy Kapital vil være fullt operativt fra september i år, og vil ha en kapitalbase på om lag seks milliarder kroner. Initiativtaker Helge Gåsø har fått med seg Roger Granheim, Harry Bøe, Klaus Hatlebrekke, Hege Aasen Veiseth og Ingrid Rønning på etableringen.

Mål om ti milliarder
– Vi har en ambisjon om å kunne løfte oppimot ti milliarder kroner i investeringskapital.
Motivasjonen er helt enkelt å bidra til å utvikle enda flere lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser langs kysten og i regionen, sier Helge Gåsø i pressemeldingen.

Gåsø går selv inn med størstedelen av kapitalen og blir arbeidende styreleder i Frøy Kapital, som får forretningsadresse i Trondheim. Det finansielle og kompetansemessige fundamentet i selskapet forventes å være attraktivt for flere typer investorer.

Erfaren, trøndersk ledelse
Det trønderske investorpartnerskapet forteller at de har veldokumenterte evner og resultater som forretningsutviklere. I tillegg til betydelige finansielle muskler, vil selskapet også utnytte teamets personlige egenskaper, kompetanse og nettverk direkte i investerings- og utviklingsarbeid.

  • Helge Gåsø blir arbeidende styreleder. Han er gründer av Frøy og største eier i NTS. Betydelig investor med eierskap i en rekke bedrifter.
  • Roger Granheim blir administrerende direktør. Han er nylig fratrådt som konsernsjef i transportselskapet Torghatten Group. Styreleder i NTS fra 2012-2020 og sentral i gjennomførte oppkjøp og fusjoner.
  • Harry Bøe blir direktør for forretningsutvikling. Han har vært administrerende direktør i NTS gjennom selskapets sterkeste vekstperiode, til han fratrådte i februar 2022. Betydelig investor med eierskap i en rekke bedrifter.
  • Klaus Hatlebrekke blir investeringsdirektør. Han er tidligere forretningsutvikler og konsernsjef i Norway Royal Salmon (NRS).
  • Hege Aasen Veiseth blir finansdirektør, og kommer fra stillingen som finansdirektør i Polaris Media og i EMGS før den tid.

I tillegg blir Ingrid Rønning controller. Hun har hatt tilsvarende rolle i Norway Royal Salmon.

Tidligere konsernsjef i Mowi, Alf Helge Aarskog, og Anne Kathrine Slungård er allerede er klare som styremedlemmer.

Fisk, verft, båter og resirkulering
Selskapet opplyser at de vil ha fokus på kystnære investeringer. Administrerende direktør Roger Granheim kan allerede nå avsløre selskapets første investeringer.

– Vi overtar en eierpost på 37 prosent i Grøntvedt Pelagic på Fosen, en tradisjonsrik og sterk trøndersk merkevare med hovedfokus på sildeprodukter. Vi blir også stor eier i industrikonsernet MOEN-gruppen med cirka 40 prosent gjennom et eierskap på 49,9 prosent i Skipsinvest. MOEN-konsernets hovedaktiviteter ligger innenfor verft, utleie av skip og resirkulering av plastavfall, sier Granheim.

– Vi går inn i disse selskapene for å videreutvikle dem og styrke lønnsomheten ytterligere, sier styreleder Helge Gåsø, og legger til at det allerede jobbes med flere prosjekter med spennende og interessante muligheter for økt verdiskaping og sysselsetting.

– Vi antar at 50-70 prosent av Frøy Kapitals investeringer vil skje i kystnære aktiviteter. Men vi vil også se på andre typer prosjekter i Midt-Norge, eiendom og kapitalplasseringer, sier han.