Fremskyndet og utsatt slakt barberte bort tre fjerdedeler av resultatet til Korshavn Havbruk

Nyheter
557

Sørlands-oppdretteren endte med et resultat før skatt på 12,6 millioner kroner.

I 2018 ble driftsmarginene til Korshavn Havbruk 30 prosent. Året før var de Norges mest lønnsomme oppdretter med 80 prosent dirftsmargin. Det viser årsregnskapet som iLaks har hentet inn.

Totalt har resultat før skatt falt til 12,6 millioner i 2018 mot 46,8 millioner kroner året før. Et fall på 73,1 prosent.

I årregnskapet skriver Korshavn Havbruk:

«Omsetningen ble redusert med 31 prosent i forhold til året før fordi slaktingen var fremskyndet til 2017 (2016 fisken) og utsatt til 2019 (2017 fisken)… Styret er likevel fornøyd med stillingen og resultat, og forventer høyere resultatgrad og omsetning i år.»

«Kun en mindre del av fisk utsatt i 2016 og 2017 er slaktet i 2018. Omsetning og overskudd er derfor mindre enn året før. Slaktevolumet i 2019 ventes derfor å bli høyere enn 2018 (1.126 tonn)», skriver selskapet videre.

Det meldes at den biologiske situasjonen er god, og oppdretteren forventer stor etterspørsel og fortsatt høye priser.

Korshavn Havbruk betaler ut 3,2 millioner kroner i utbytte for regnskapsåret 2018.

Selskapet, som har tiårsjubileum i år, har i fem år hatt et nært driftssamarbeid med SørVest Laks rundt tre lokaliteter i Lyngdal og Farsund kommune, hvor inntekter og drift fordeles likt mellom selskapene. Selskapet inngår fortsatt i felles konsernbiomasse med SørVest Laks og Hellesund Fiskeoppdrett.