Fredrikstad Seafood – klar for byggestart om to uker

Nyheter
1081

Halvannet år har gått siden iLaks for første gang var å besøkte Fredrikstad Seafood, som vil gi den tradisjonelle plankebyen mulighet til å ta del i oppdrettseventyret i Norge. På det tidspunktet skulle det nesten være klart for å starte byggingen av det som skulle blir Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for atlantisk laks, hvor den skal være hele sin produksjonssyklus på land.

Det har  tatt lenger tid enn forventet  å få alle godkjenninger på plass, og byggestarten har ved flere anledninger blitt utsatt. Men nå er det historie, og Erik Heim, administrerende direktør i Nordic Aquafarm, bekrefter overfor iLaks, at de er klar til å sette spaden i jorden om to uker.

Nytt regelverk for landbasert
Den 1. juni meldte Nærings- og fiskeridepartementet om at det nå er klart for nye regler for landbasert oppdrett. Endringene styrker næringens konkurransekraft gjennom at rammebetingelsene for landbasert oppdrett blir mer likt med tradisjonelt merdbasert oppdrett og rammebetingelser i andre land. Det betyr at tillatelser til landbasert oppdrett kan tildeles løpende og uten at det tas vederlag.

– Dette var den utløsende faktoren for at vi fikk klarsignal. Vi er klar for første steg i prosessen, og starter med grunnarbeidet om et par uker, sier Heim, til iLaks.

Om to uker begynner forvandlingen fra parkeringsplass til Norges første landbaserte oppdrettsanlegg. Det første fisken vil bli satt ut i august 2017, dersom alt går etter planen. Foto: Elisabeth Nodland

Fokus på å komme i gang
Anlegget vil bli bygget i tre moduler med tre kummer som skal ta 1200 tonn fisk hver. Fredrikstad Seafood skal ikke drive smoltproduksjonen selv, men de har allerede sett seg om etter aktuelle leverandører av smolt. Fisken vil være på om lag 100 gram når den settes ut. I tillegg er tomta prosjektert for eget slakteri og visningsanlegg.

Foreløpig er det ikke noen offisiell tilstelning i forbindelse med byggestarten.

– Vi har vært så travle, så formelt sett har vi ikke kommet så langt som å gjøre noe mer ut av det. Det er mulig vi lager en event  etter sommeren, men nå som regelverket endelig er på plass, er det så mye som skal ordnes at vi ikke har prioritert dette, sier Heim.

Byggingen vil ta omtrent ett år. Fredrikstad Seafood skal, etter planen, være klar til å sette ut den første fisken i august 2017.

Flere involverte
Det er flere som involvert i arbeidet. På grunnarbeidet bruker Fredrikstad Seafood lokale entreprenører som Roar  Edvardsen og i tillegg bruker de totalentreprenør Gråkjær.

– Sistnevnte har bygget en del smoltanlegg, og har derfor god erfaring med slike prosjekter, forklarer Heim.

Han ønsker ikke å kommentere hvor mye anlegget vil koste, men med slakteri og det hele vil summen komme  på under 200 millioner, opplyser Heim.