Frankrikes import av norsk laks faller tilbake

Nyheter
591

Frankrike har hittil i år importert 11 prosent mindre norsk laks enn på samme tid i fjor. 

I 2018 hadde Frankrike, som historisk sett har spist mest laks i Vest-Europa, på denne tiden importert 89.640 tonn. Til sammenligning har landet importert 80.039 tonn hittil i år, noe som gir et fall på 11 prosent.

Trine Horne. FOTO: Marius Fiskum

Fiskeriutsending til Frankrike, Trine Horne, mener at det er særlig tre årsaker til det merkverdige importfallet.

– For det første har økt produksjon i Skottland ført til økt konkurranse i markedet. Det har vært en brann i et røykeri som hovedsaklig tok imot norsk laks, noe som har redusert direktetilførselen fra Norge. Dette er bare delvis blitt kompensert med økt tilførsel av norsk laks via videreforedlingsnasjoner som Danmark og Polen, forklarer Horne for iLaks.

Hun legger til at et fall i konsumet av røkelaks også har bidratt med sitt til å redusere etterspørselen etter norsk laks i det franske markedet:

– 78 prosent av den røkte laksen som konsumeres i Frankrike er av norsk opprinnelse, sier hun.

Per nå blir Frankrike kraftig forbigått av både Danmark og Polen.