Framo åpner nytt teknologisenter

Nyheter
2299

I det nye teknologisenteret Framo Innovation Center vil Framo utvikle nye markeder for sin norske pumpeteknologi. Modelltesting for oppdrettsselskap er allerede i gang.

– Senteret blir Framos nye boltreplass for å modellere, simulere og prøve ut nye ideer og teknologier, basert på det vi kan best, nemlig pumpeteknologi, sier prosjektleder Terje Ljones i Framo Innovation.

Den 5. juni ble Framo Innovation Center åpnet offisielt av olje- og energiminister Terje Søviknes i Framos lokaler på Askøy. Anlegget er en storsatsing for Framo og er gjort mulig med støtte fra Hordaland Fylkeskommunes omstillingsmidler.

Boltreplass for nye ideer
– På testsenteret skal det utforskes hvilke forretningsmuligheter som kan gi Framo flere ben å stå på. Her skal Framo Innovation bidra til å finne nye segment som fabrikkene våre i Hordaland kan bygge pumper til, forteller Ljones.

Olje og -energiminister Terje Søviknes åpner teknologisenteret. Foto: Framo

– Kjernekompetansen innen pumpeteknologi og roterende utstyr skal utvikles til nye vekstmuligheter innen havbruk, digitalisering og fornybar energi.

Gjennom Framos 80 år lange reise har skip og plattformer vært hovedmarked for pumpene. I kjølvannet av oljekrisen, kom behovet for å utforske bransjer som er motsykliske til de som Framo i dag opererer i. I januar ble derfor innovasjonsavdelingen Framo Innovation etablert. Nå er det ansatt totalt 11 personer som vil ha sitt daglige virke i det nye senteret.

Her kan innovasjonsgjengen teste hvordan konsept prototyper vil fungere med simuleringssystem, modelleringsverktøy, testbasseng, 3D-printer, elektrolab og mekanisk lab tilgjengelig.

– Sammen med kunder og samarbeidspartnere skal vi gjennomføre testing og utvikling av nye løsninger for nye markeder. Vi skal få frem teknologi som bidrar til bærekraftig og miljøvennlig matproduksjon og energi. Testresultatene vi får her vil bety mye for videre planlegging og utforming av fullskalaløsninger, avslutter Ljones.

Framo skal hjelpe laksen å trene
Pumpeprodusenten er i dialog med flere oppdrettsselskap. Det første selskapet som vil teste pumpeteknologi for lukkede oppdrettsanlegg i senteret blir Stadion Laks AS / Lingalaks. I Framo Innovations nye senter står en skalamodell for oppdrettsanlegget.

I regjeringens utlysning av såkalte «utviklingskonsesjoner» for oppdrett, fikk Stadion Laks 2,4 konsesjoner basert på «Stadionbasseng»-konseptet. Tillatelsene skal få frem grønnere teknologi i den norske oppdrettsnæringen. Den semi-lukkede produksjonsenheten i betong er rømningsikkert og arealeffektivt, formet som en stadion.

– Ved å pumpe inn vann hentet fra dybder under lusebeltet, og sende fisken ut på en skikkelig svømmetur, får fisken god helse og tilvekst i et stabilt miljø. Oppdrettslaksen skal bli både friskere og større med å trene kondisjon hver dag, men da er det nødvendig med riktige forhold..

Konseptet til oppdrettsselskapet skal bli like stort som Brann stadion med plass til nesten 2.000 tonn laks. I modellutviklingen foreslår Framo mer effektive løsninger enn det som opprinnelig var planlagt i skissene.

– I stedet for eget pumperom på utsiden av konstruksjonen, bruker vi Framo’s «filosofi» med å sette dykkede pumper i en tank. Vi gjør dermed to endringer i konseptet. Strukturen får et hull i bunn og det settes inn dykkepumpe i senter for bedre strømning og sirkulasjon i vannet, og alt dette testes nå i skalamodellen, sier Ljones.