Fra diesel til nullutslipp på Grunnsøya

Nyheter
0

E. Karstensen har gått fra fossilt til grønt sammen med Fjord Maritime.

E. Karstensen Fiskeoppdrett er eid av Nils Tore Karstensen sammen med broen, Geir Erik Karstensen. Den avdøde faren til de to brødrene, Erling Karstensen, var en foregangsmann i havbruket, og startet med fiskeoppdrett allerede i 1970. Han var en av de første i landet til å sette ut laks i sjøen.

Selskapet har vært en pioner på mange områder. Også i det grønne skiftet. De har nesten alltid brukt landstrøm, med et lite unntak på en lokalitet tidlig på 1990-tallet. De har heller aldri vært redd for å ta i bruk ny teknologi.

– Vi har noen naturgitte konkurransefortrinn som rent og kaldt hav, men vi må vise hele verdikjeden at vi tar aktivt del i grønne skiftet, sier Nils Tore Karstensen i en pressemelding.

– Både kundene våre, og til syvende og sist de som kjøper fisken vår i butikken, kommer nok til stille større og større krav til bærekraftige produkter i årene som kommer, legger han til.

Nils Tore Karstensen med sønnen Kristoffer Karstensen. Foto: Ove Sjøstrøm

Elektriske fôrflåter
Grunnsøya er en samlokalitet mellom E. Karstensen Fiskeoppdrett og Marø Havbruk. Før lokaliteten kom i drift i 2018, fikk de et tilbud fra Fjord Maritime. Den gang da lå det ikke til rette for å koble på landstrøm, så de måtte bruke generatoren.

Fjord Maritime foreslo da en hybrid-løsning for å redusere bruken av diesel frem til landstrøm ble et alternativ. E. Karstensen takket ja til tilbudet og Fjord Maritime sine løsninger, Fjord Hybrid og Fjord Control, gjorde jobben som lovet. På ett år ble utslippene redusert med 118 tonn CO2. Etter at landstrøm kom på plass vil klimaet spares for 260 tonn CO2 i året. Fjord Maritime har elektrifisert fôrflåter på over 100 oppdrettsanlegg til nå.

– Vi er nå blitt en leverandør av bærekraftige energiløsninger til det globale markedet, sier  Øyvind Bakke, salgs- og markedsansvarligi Fjord Maritime.

En innovativ bransje
– Vi har vokst kraftig fra den spede begynnelsen i 2016 frem til i dag. Men dette hadde aldri gått uten kundene våre. Oppdrettsnæringen får litt for lite skryt, etter vår mening. Dette er en veldig innovativ bransje. Mye av løsningen på klimautfordringene er å kombinere klimateknologi som er kostnadseffektivt, med business. Der er havbruket ledende, legger han til.