Fossefall mot lus – en lovende behandlingsform

Nyheter
1178

Håndtering som følge av mekanisk avlusning har fått en del kritikk. Fisken blir i stadig større grad skadet, eller man opplever forhøyet dødelighet som kan settes i sammenheng med avlusning. Mattilsynet er bekymret for utviklingen, og flere forskere som gikk på talerstolen under Rensfiskseminaret i Trondheim, uttrykket at fisken får en for tøff behandling.

Skånsomt fossefall
Nå har man ved Havforskningsinstituttet undersøkt hvilke muligheter et fossefall kan ha for å styrke effekten av en ferskvannsbehandling. Resultatene så langt virker lovende, samtidig som dette skal være en skånsom tilleggsbehandling.

– Bakgrunnen for å bruke fossefall mot lus, er å teste ut hvordan vi kan effektivisere den totale effekten av ferskvannsbehandlinger med å sende fisken i en kunstig foss på vei inn i behandlingsenheten, eller på vei ut av den. Vi har også undersøkt om vi kan redusere behandlingstiden ved å gi fisken en skånsom mekanisk avlusning gjennom en slik kunstig foss, forteller Thomas Torgersen ved Havforskningsinstituttet.

Ideen kommer fra Sven Jørgen Strømmen ved Strømmen Fiskeoppdrett, og sammen med Paul Jacob Helgesen og Torgersen selv, har de utformet prosjektet som finansieres av FHF.

To kombinasjoner skilte seg ut
– Gjennomføringen var å bygge en fosseprototype med en avrenningsrist som passet inn i forskningsavdelingen vår på Matre. Fisken kom ned fossefallet, gikk over i et transportkar hvor den gikk vider inn i behandlingsenheten, eller ut fra behandlingsenheten.

Målet var å få testet effekten av ulike kombinasjoner. De ulike behandlingsregimene var å kjøre fisken gjennom fossen før eller etter behandling, samtidig som de testet ut forskjellen med å benytte en foss med saltvann (kontroll) kontra ferskvann. Behandlingstiden i ferskvann varte i åtte eller tre timer.

– Vi kunne på denne måten se på avlusningseffekten, og i tillegg undersøke eventuelle negative effekter som følge av behandlingen.

Resultatene viser at det er to regimer som skiller seg ut, ved at man får 80 prosent effekt.

Dobbel effekt med foss
– Vi oppnådde rundt 80 prosent effektivitet på tre og åtte timers ferskvannsbehandling med påfølgende spyling med foss. Ved tre og åtte timer i ferskvann uten foss, ble effekten halvert. Alle nylig fastsittende copepoditt stadier ble tatt livet av under ferskvannsbehandlingen, men dette var ikke tilfelle for de bevegelige og voksne stadier, forklarer Torgersen.

Fisken ble etter behandling satt ut i kar med saltvann, og luestelling ble foretatt like etter, og 14 dager etter behandling. Det er faktorer som peke i retning av at man får en forsinket tilleggseffekt på fisken som gikk gjennom fossen før behandling i ferskvann. Ellers var det ingen negative effekter på velferdsindikatorer som slimlag, sår og overlevelse.

– Nå er målsetningen å følge opp dette videre. Vi vil se på hvor mye vi kan øke intensiteten uten å skade fisken, og deretter kjøre nye forsøk for å se på effekt av ulike kombinasjonsregimer. Av spesiell interesse er det å se på bruk av fossefall sammen med Thermolicer, som har størst effekt på bevegelige lus, avslutter Torgersen.