– Forutsigbarheten er bedret, men vi trenger flere fly

Nyheter
364

Det har vært et utfordrende og begivenhetsrikt år for Morten Würgler. Nå har Schenkers sjef for luftfrakt har sett hva koronasituasjonen har ført til, og fått et bedre bilde av hvilke tilpasninger som må tas i den globale flytrafikken.

Han mener det har blitt en bedret forutsigbarhet, men slår fast at mangelen på flykapasitet fortsatt er en utfordring.

– Jeg vil si at vi har landet på en ny normal. Etter hvert som tiden har gått har vi fått mer forutsigbarhet, spesielt sammenlignet med mai i fjor. Går vi tilbake til mars i fjor skrek laksenæringen etter økt flykapasitet. Nå ser vi mer stabilitet. Slik har det vært fire uker på rad. Vi vet bedre hva som kommer og er bedre forberedt, sier han til iLaks.

Fremdeles behov for økt kapasitet
Selv om det har blitt mer forutsigbarhet, mener Würgler at mangelen på fly fremdeles skaper hodebry for sjømatnæringen.

– Vi har ikke det enorme fraktnettverket som vi pleide å ha. Dette skyldes at mange transportselskaper allerede har tatt ut hele kapasiteten. Vi etterspør derfor flere fly for å få opp aktiviteten, forklarer Würgler.

Han forteller videre at flere flyselskaper i dag har kun to utsendinger i uken. Det mener han er en dårlig backup-plan.

– Hvis det som kommer inn i dag eller neste uke blir kansellert, må vi booke om alle våre protokoller. Vi ønsker derfor flere fly i luften for å sikre kontinuitet, sier Würgler.

Han understreker han at Schenker kontinuerlig jobber med se på etterspørsel og trender, for å se hvordan de på best mulig måte kan kombinere frakt fra hele Europa til en destinasjon.

Økte priser, men også stabilitet
– Det er kun fraktefly. Oslo Lufthavn hadde for tre uker siden det laveste antall reisende på 20 år. Norsk lakseeksport har mer eller mindre vært avhengig av å sende laksen med vanlige passasjerfly.

– Prismessig er det fremdeles svingninger. Totalt sett er det en samlet yield-økning på omlag 20 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig har andre destinasjoner en økning på 40, 50, 60 og 70 prosent, forklarer Würgler.

Når det er sagt påpeker han at man også har stabile destinasjoner. Han bruker Kina og Hong Kong som eksempler på dette.

Et klart skifte i USA
For lakseeksporten til USA er det et klart skifte.

– I fjor gikk USA-markedet fra å være et helfiskmarked til å bli et filétmarked. USA var den nest største importøren, med 600 tonn laks levert, i uke 53. Ser vi tilbake til en av de første ukene i 2020, importerte USA mer enn 1.000 tonn laks. Dette har i utgangspunktet blitt drevet av filétmarkedet, og leveringen til supermarkedene har økt betydelig, sier Würgler.

I 2020 endte mengden helfisk til USA på 841 tonn. I fjor var den på 17.000 tonn, mens gikk det 3.000 tonn med filét til USA.

I Kina er det derimot en økning. Frem til uke seks i år har Kina importert 3.000 tonn med laks. I fjor på samme tid ble det levert 1.900 tonn.

På spørsmålet om forhåndsbestillinger, svarer Würgler at det i disse dager er lettere å ta imot nå enn tidligere.

– Transportørene har vært litt motvillige til å ta på seg bestillinger mer enn to til tre uker i forveien. De må ha en viss turnover for sikre seg. Hvis det blir kanselleringer kan det føre til at  flyturen går med tap. Men vi ser at det er mer forutsigbarhet og vet hvordan dagene vil se ut to til fire uker frem i tid. Markedet har med andre ord tilpasset seg.

Optimist
Selv om det ikke er enkle tider, er Würgler optimist.

– Når vi er ferdig med COVID19, tror jeg et flyfrakten vil gå tilbake til normalt. Det vil gi oss flere muligheter. I dag er mange folk i USA vant til å gå til butikken i stedet for å gå på restaurant. Dette vil trolig fortsette, i tillegg til HORECA-markedet. Generelt tror jeg at på tross av nedgangen i 2020, ser det lovende ut for 2021 når det gjelder fraktekapasitet, konkluderer Würgler.