Fortsatt uavklart om det tas ut tiltale mot tidligere daglig leder i Viking Fjord: – Har vært en prioritert sak for politiet

Nyheter
583

I oktober i fjor ble tidligere daglig leder i det Alsaker Fjordbruk-eide slakteriet Viking Fjord anmeldt for å ha solgt laks mot kontant betaling. Åtte måneder senere er saken fortsatt hos politiet.

Vedkommende, som ble anmeldt, sluttet på dagen.

I mars snakket iLaks med lensmann i Nordhordland, Kjell Idar Vangberg. Han fortalte han at etterforskningen var i sluttfasen, og at saken ville bli sendt til påtale i løpet av kort tid.

Nå opplyser politiadvokat Linn Skaar Sætre i Vest Politidistrikt til iLaks at avhørene pågår fortsatt.

– Dette har vært en prioritert sak for politiet. På grunn av sakens omfang og kompleksitet, har etterforskningen tatt noe tid. Når de siste avhør etter hvert blir gjennomført, vil politiadvokaten gjøre en påtalemessig vurdering av saken, sier hun til iLaks.

Ifølge Skaar Sætre vil en påtaleavgjørelse trolig ikke være klar før over sommeren.

Da saken ble kjent, opplyste Alsaker Fjordbruk i en pressemelding, at omfanget var stort og skal ha pågått over en lang periode.

– Viking Fjord har anmeldt saken til politiet og vil samarbeide med politiet i etterforskningen. Selskapet håper at etterforskningen gir oversikt over omfanget, og at den tidligere daglige lederen, eventuelt i lag med andre som kan ha gjort straffbare handlinger, blir stilt til ansvar for dette, uttalte styreleder Gerhard Meidell Alsaker.