Det første RAS2020-anlegget er ferdigstilt i Sveits

Nyheter
1130

Det første landbaserte resirkuleringsanlegget som har lave driftskostnader og omtanke for miljøet er ferdigbygget. Den første fisken svømmer allerede rundt i anlegget, skriver selskapet i en pressemelding.

Anlegget i Lostallo er et anlegg med en lakseproduksjon på 600 tonn. Foto: Gråkjær Aqua

RAS2020 er utviklet til å være et fleksibelt og modulbasert resirkuleringssystem som har lave driftskostnader og redusert miljøpåvirkning. Designet er kompakt med kun én stor tankstruktur, som kan inndeles i mindre enheter.

Rimelig
Denne løsningen skal være billigere å bygge og drive og minimerer miljøpåvirkningen. Teknologien i RAS2020-anlegget sørger for at hele 99 prosent av vannet renses og resirkuleres.  Supplerende rensning gir et minimalt utslipp til det lokale vannmiljøet. Designet gjør det mulig å oppdrette for eksempel laks til full størrelse.

Anlegget i Lostallo er et anlegg med en lakseproduksjon på 600 tonn. I tillegg har de et integrert slakteri og slambehandlingsanlegg. Settefisk på 100 gramsettes i en karanteneavdeling innen de flyttes videre til fiskeanlegget. Her vokser de til de når 4,5 kg, for så å bli slaktet.

Flere prosjekter
Selskapet skriver videre at de har fått god erfaring gjennom byggingen av anlegget i Lostallo. Denne erfaringen tar de med seg  videre til de andre RAS2020-anlegg, som de er i full gang med å bygge i Fredrikstad og Hanstholm.

Den første testfisken er satt i anlegget i Lostello. Både ørret med en størrelsen på ca. 1,5 kg og laksesmolt på ca. 100-150 gram er satt ut.

– SAF (Swiss Aquaculture Farming) er meget positive etter oppstart og til brukervennligheten, uttaler prosjektdirektør Peder Skjærlund.