Folla Alger og Cermaq skal samarbeide om algeoppdrett

Nyheter
0

De to selskapene skal samarbeide i forskningsprosjektet om integrert laks- og tareoppdrett, hvor de vil utnytte næringsstoff fra laksemerdene til oppdrett av tare, men også utvikle tare til et nytt fôrråstoff for laks.

– Vi ønsker å bidra til å utvikle ny næring og gi miljøgevinster, men også arbeidsplasser og ringvirkninger. Derfor er vi svært glade for å starte opp prosjektet sammen med Cermaq, som er en pådriver på klima og miljø, sier styreleder i Folla Alger, Tarald Sivertsen, til Nyteknikk.

– Alger er en del av det grønne skiftet, og vi har stor tro på algeproduksjon som en fremtidsnæring. Det er også grunnen til at vi har fått med SINTEF, NOFIMA, Nord Universitet og NTNU som ledende forskningsmiljøer på hvordan vi kan utvikle tareproduksjonen, sier han.

Utviklingsprosjekt
Utviklingsprosjektet skal etter planen gå over seks år, og gjennomføres i tett samarbeid med forskningsmiljøer i SINTEF, Nofima, Nord Universitet og NTNU.

Administrerende direktør i Cermaq Norway, Knut Ellekjær, sier at de samtidig har som målsetting å utvikle tare til et nytt fôrråstoff for laks.

– Dette er et spennende utviklingsprosjekt, som bidrar til at vi både kan få utnyttet næringsstoff rundt oppdrettsmerdene som en ressurs, og at vi får opp flere alternative fôrråvarer. Det er god sirkulærøkonomi, og vil bidra til å redusere fotavtrykket fra oppdrett av laks, sier han.

Målet for prosjektet er å teste i fullskala en ny type anlegg for integrert produksjon av laks og tare. Prosjektet skal underveis se på hvordan næringsstoffene fra laksemerdene tas opp i taren, hvordan tareproduksjonen påvirker vannmiljøet i merdene, og hvilken effekt den integrerte produksjonen har på helsa til fisken i merdene.