Flakstadvåg laks betaler ut 120 millionar kroner i utbytte

Nyheter
0

Resultatet er litt ned frå fjoråret, men langt frå åra før pandemien.

Selskapet fekk eit resultat før skatt på 153,6 millionar kroner i 2021. Dette er ned 8,4 prosent frå 2020 der resultatet før skatt var på 167,7 millionar kroner. Dette er langt i frå året før pandemien der det låg på 227,5 millionar kroner.

«Covid-19 pandemien som inntraff i januar 2020, har også gjennom 2021 gitt betydelige forstyrrelser og prisvariasjoner i eksportmarkedene for laks. Tiltak ble videreført for å redusere smitterisiko for medarbeidere og dermed risiko for innvirkning på driften av selskapets anlegg. Mot slutten av året og inn i 2022 har pandemien gitt økt sykefravær. Foruten driftsforstyrrelsene gjennom vinteren på grunn av stengte veier, har driften gått som normalt», skriver selskapet i sin årsberetning.

Selskapet produserer 11.000 tonn laks årleg, og har i 2021 ein andel økologisk laks på 55 prosent. Senjaoppdrettaren har seks konsesjoner, til ein verdi av 48,6 millionar. Dei har drevet med oppdrett av laks og aure sida 1990. Selskapet er særleg kjend for sin økologisk produserte laks. Dette innebærer at fisken får betre plass i merda, og ein anna meny.

Flakstadvåg Laks reduserer sitt utbytte frå 125 millionar kroner til 120 millionar kroner fra 2020 til 2021. Selskapets bokførte egenkapital var ved årsskiftet 212,2 millionar kroner.

Flakstadvåg Laks er eid av to selskaper; Akvafarm (57,8 prosent) og Brødrene Karlsen Holding (42,2 prosent).

Det har ikkje lukkast iLaks å få ein kommentar frå selskapet.

FLAKSTADVÅG LAKS 2021 2020 Endring
Omsetning 568,3 587,8 −3,3 %
EBIT 155,6 169,2 −8,1 %
Resultat før skatt 153,6 167,7 −8,4 %
Driftsmargin 27,4 % 28,8 %
Alle tall i millionar kroner