Fjord Maritime åpner kontor i Chile

Nyheter
0

Sier det er et både miljømessig og strategisk riktig valg.

– Vi har flere bestillinger i Chile, hvor vi akkurat nå holder på å installere det første systemet, sier Stig Arve Kalvenes til iLaks i det han kommer hastende ut fra et møte som har gått langt på overtid.

Kalvenes er en av de tre gründerne som står bak selskapet som har spesialisert seg på elektrifisering av havbruksnæringen. De bygger om oppdrettsanlegg som tidligere har gått på diesel, hvor de nå ønsker å spare både penger og utslipp.

Selskapet ble startet i 2016 og har hatt en stødig vekst. Siden januar 2022 har antall ansatte vokst fra 22 til 45, men de har ingen planer om å stoppe der. De har kunder i Canada, Storbritania, Island og Færøyene, foruten satsingen i Chile.

– Her er det første anlegget vi leverte i 2017, sier han og peker et bildet som henger på veggen bak han.

– Faktisk så ble det installert den 17. mai for å være nøyaktig.

Han er tydelig på at Norge alltid har vært hovedfokus, så erkjenner han at tiden har vært moden for satsing andre steder.

– Det er god fart utad akkurat nå, det er det, konstaterer han.

Bilde av den første installasjonen deres henger på veggen Foto: Sindre Nordeide

Grønt skifte
Kontoret de nå åpner ligger i byen Puerto Montt, sør i det søramerikanske landet. Porto Montt er en by med 180.000 innbyggere, og er strategisk plassert i forhold til hvor det drives lakseoppdrett.

Fjord Maritime skryter av de faktisk kan måle besparelsene Foto: Sindre Nordeide

– Amerika er det viktigste markedet for Chile, og mesteparten av all laksen de produserer sendes nordover.

– Samtidig så er det viktig for landet at klimaavtrykket holdes så lavt som mulig. Når det meste blir fraktet med fly, så er det viktig for selskapene som driver der å spare inn på avtrykket sitt andre steder.

Kalvenes forteller at dieselprisene er noenlunde det samme som i Norge, men at logistikk og fremkommelighet er et stort problem for mange av oppdretterne. Samt at myndighetene i landet strammer inn på utslippene.

– Da ser vi at løsningen vi tilbyr, med hybrid ombygging, blir meget ettertraktet for dem. Samt at det nå vil være sporbart hvor mye de sparer miljøet. Vi ser på det nesten som en forutsetning i Chile, slik at man skal kunne fortsette med oppdrett.

– I Chile, som ellers, så ser vi at fokuset på bærekraft blir større. Derfor er det naturlig for oss å gå inn i det markedet, når vi ser at vi kan hjelpe de med å redusere sine klimautslipp.

Fortsatt Norge
Han sier at etter at grunrenteskatten ble tema i høst, så har de sett noen forskyvninger i det norske markedet. Men han poengterer at det er i Norge de både ønsker og ser for seg at hovedmarkedet vil ligge.

– Vi har flere prosjekter som enten er utsatt eller satt på vent inntil videre. Men vi føler at hjulene er sakte men sikkert på vei i gang igjen, sier han optimistisk.

– Norge er et foregangsland når det kommer til oppdrett, men også innen utvikling og teknologi. Derfor er det viktig for oss å fortsette å jobbe tet med kundene vi har her, samtidig som vi ser på mulighetene for å gå inn i andre markeder.

Selskapet som omsatte for 105 millioner kroner i 2021, har nesten har doblet omsetningen hvert år siden oppstart. De forteller at de tydelig ser at markedet for elektrifisering er økende.

– Vi jobber på for å fortsette å levere hybridsystem slik at vi kan hjelpe havbruket med å redusere sine utslipp. Det vi ser nå er at Chile er moden for våre løsninger, og da er det fin mulighet til å etablere oss der også, avslutter han.