Fiskehelsetrio lanserer ny helseportal

Nyheter
1736

Internasjonalt samarbeid lanserer nytt digitalt arbeidsverktøy for fiskehelse.

Kravene til dokumentasjon og journalføring blir stadig strengere i oppdrettsbransjen, og utfordringene for fiskehelsetjenester og fiskehelseansatte øker i takt med vekst i næringa. Daglig undersøkes tusenvis av fisk; det registreres lyter, vaksinebivirkninger, det stilles diagnoser og det utføres obduksjon. Informasjonen som samles inn ligger i titusentalls av excel-, word-, og pdf-dokumenter. Bransjen har lenge kjent på behovet for et godt arbeidsverktøy for å håndtere den stadig økende mengden fiskehelsedata.

Åkerblå og MarinHelse er de to største fiskehelsetjenestene i landet, og sammen med Benchmark har de gått sammen om å utvikle og lansere et moderne digitalt arbeidsverktøy som legger bedre til rette for effektivt samarbeid mellom fiskehelseaktør, oppdrettsselskap, analyselaboratorier og andre leverandører.

Målet med den nye helseportalen – HealthPortal.iwise.system – er å tilby en fullgod fiskehelsejournal med enkel innsamling av store mengder helsedata på et sted, samt en oversiktlig formidling av helseutviklingen til kunden.

Et samarbeid
iLaks har vært i dialog med de tre drivkraftene i den siste fasen av HealthPortal prosjektet – Per Anton Sæther fra MarinHelse, Lene-Catrin Ervik fra Åkerblå og Ralf Onken fra Benchmark.

– I 2015 hadde MarinHelse utviklet en manuell løsning som muliggjorde en samling av alle helsedata knyttet til en kunde på et sted der kunden hadde tilgang via nett. Dette var på mange måter beta-versjonen av det som i dag er Helseportalen. Året etter innledet MarinHelse et samarbeid med Benchmark for å ta i bruk deres erfaring med systemutvikling i hav og jordbruksnæringen, med hensikt å etablere en moderne «Helseportal». Åkerblå på sin side hadde lenge vurdert ulike veier for å komme i gang med tilsvarende arbeid. I 2017 hadde de akkurat fullført et forprosjekt for å utvikle et system, da de ble invitert inn i prosjektet med Marine Helse og Benchmark. Her startet samarbeidet om å ferdigstille utvikling av portalen, som skal kunne brukes av større deler av næringen, forteller Per Anton Sæther.

–  Et samarbeid med Åkerblå var i så måte helt naturlig siden vi deler fiskehelseansvaret hos flere store kunder, legger han til.

Lene-Catrin Ervik

Lene-Catrin Ervik fremhever flere årsaker til at Åkerblå ville være med på denne satsingen.

– Flere av våre store kunder med aktivitet over hele landet hadde uttrykt et ønske om å samle alle helsedata på en måte, på et sted, uavhengig av en enkelt fiskehelsetjeneste. Vi visste at et verktøy som var felles for flere helsetjenester og som ville komme næringa som helhet til gode var nødvendig, og vi ble derfor med på dette initiativet, sier hun til iLaks.

Hentet erfaring
Britiske Benchmarks mangslungne kompetanse har vært sentral i utviklingen.

– Muligheten for å utvikle et samarbeidsverktøy for hele havbruksbransjen i Norge var noe Benchmark ikke kunne si nei til. Gjennom denne prosessen har vi hentet erfaring fra Benchmark underselskaper som analyselab og fiskehelsetjeneste, og kombinert med vår kunnskap som systemutvikler for registrering av produksjons-, velferd-, og helsedata til noen av verdens ledende matvareleverandører og restaurantkjeder. Motivasjonen vår for dette arbeidet handler helt enkelt om å bidra der vi kan med nye løsninger som øker bærekraften i matproduksjon verden over, sier Ralf Onken.

Ervik fremhever flere behov som vil ivaretas av en slik plattform.

– Først og fremst har fiskehelsepersonell sterkt behov for en oppdatert arbeidsplattform – bort fra email og pdf, og inn i framtidsrettede arbeidsmetoder. Visjonen har vært å utvikle en helseportal som flest mulig, både oppdretter og fiskehelsetjeneste, kan ta i bruk. Gjennom innsamling, strukturering og standardisering av helsedata håper vi å bidra til at konkurrerende leverandører skal kunne samarbeide til det beste for felles kunder, sier hun.

– Både MarinHelse og Åkerblå leverer fiskehelsetjenester til oppdrettere som er lokalisert over hele landet. Brukeren kan logge seg inn i en portal og finne alle rapporter og registreringer for alle lokaliteter på et og samme sted – i stedet for å navigere mellom linker og innlogging til «Åkerblå-portalen» og «MarinHelse-portalen» Internt ansatte helsepersonell hos oppdrettere kan også jobbe på samme plattformen som deres helseaktører bruker, forsetter Lene-Catrin Ervik.

Databasert kunnskap
Den nye portalen er lagt til rette for å «snakke med» andre platformer og produksjonssystemer.

– Vi tror presis beslutningstaking i fremtiden i stor grad vil bygge på databasert kunnskap. Men for å kunne hente ut strukturelle data må vi først bygge et robust system for å putte inn den informasjonen som er nødvendig. Allerede i dag kan vi enkelt ta inn data fra oppdretters produksjonssystem som for eksempel Fishtalk, og fra analyselaboratorier som Fish Vet Group. Systemet kan relativt enkelt utvides til å kommunisere med andre plattformer som kartleverandører, fôrselskap, legemiddelgrossister og så videre. Vi er i dialog med flere aktører rundt dette. Samtidig som hovedfokus nå er rapportgenerator og tilgjengeliggjøring av oppdretters fiskehelseinformasjon på en digital plattform, jobbes det parallelt med disse mulighetene, forklarer Ralf Onken.

– Helseportalen er et viktig verktøy for å effektivisere arbeidshverdagen og kvalitetssikre det arbeidet vi gjør. Vi har arbeidet hardt for å utvikle en dynamisk fiskehelsejournal som også lar oss formilde helseutviklingen på en enkel og oversiktlig måte for oppdrettere, sier Sæther.

Per Anton Sæther

I en jungel av plattformer, «big data» og deling: Hvordan skiller denne plattformen seg ut?

– Fra fiskehelsetjenestens perspektiv er svaret enkelt: Det fins ingen tilsvarende arbeidsplattform i dag, og behovet er skrikende, påpeker Ervik, – ikke minst når både fiskehelsetjenestene og oppdrettsselskapene har mange ansatte. Vi har lagt en del av våre personlige interesser på hylla, og innser at potensialet til Helseportalen kun kan tas ut dersom systemet er attraktivt både for andre fiskehelsetjenester og oppdretterne. Det er vår jobb å samarbeide om å gjøre hverdagen litt enklere for våre felles kunder.  Vi tror vi har lykkes med det, og håper at oppdrettere vil være enige og derfor se sin egeninteresse av at Helseportalen videreutvikles, og tilpasses ulike behov. For eksempel, systemet må over tid utvikles sånn at brukeren enkelt får tilgang til å hente ut sin data, og at denne enkelt kan integreres i andre systemer – begge veier, sier hun.

Sensitivt
Samtidig er det klare over at dette med «min data» er et sensitivt område, som flere aktører ønsker tilgang til.

– Her er vi helt tydelige, sier Ralf Onken: – Dine data er og blir din informasjon. Alle brukere har full kontroll over hvem de vil dele sin informasjon med. For eksempel var prosjektet i tidlig fase vinklet mot deling av data og bruk inn i benchmarking og analyser. Bakgrunnen er at helseaktører stadig får henvendelser der oppdretter ønsker rapportering til bruk i statistikk og en mer enhetlig registering av fiskehelseinformasjon. Dette kan ikke leveres uten å ha et moderne system i bunn. Retningen er satt mot å utvikle system som gir muligheter for å samle strukturelle data, men det er oppdretter som avgjør om og hvordan denne skal benyttes i framtida. Både fiskehelsetjeneste og oppdretter vil imidlertid mye enklere kunne identifisere fiskehelse ved bruk av systemet.

– Som leverandør er konfidensialitet og habilitet en grunnpilar i vår drift. Vi gjør ingen ting som utfordrer dette, og det er lagt ned betydelig med ressurser i sikkerheten rundt lagring av informasjon. I tillegg til vår egen vurdering, føler både Åkerblå og MarinHelse en trygghet i at store aktører innen matvareproduksjon og restaurantindustri benytter Benchmarks iWise plattform, og vurderer deres datasikkerhet som god. I et samarbeid som dette kan en oppleve at både eier og andre brukere av systemet er i en konkurransesituasjon. Dette løser med omfattende validering av systemet, for å sikre at alle skott er vanntette, sier Per Anton Sæther.

Systemutvikling svært krevende. Så langt har Benchmark tatt det meste av kostnadene knyttet til systemutvikling, mens Åkerblå og MarinHelse finansierer sin del ved å betale lisens på et uferdig produkt, og binde seg til tjenesten.

– Ved å jobbe på denne måten har vi mulighet til å få akkurat det systemet vi trenger. For å sikre at systemet er økonomisk bærekraftig, og at vi kan utvikle det videre er vi avhengig av å få flere lisensbetalende brukere – både helseaktører og oppdrettere, sier Ervik.

-Benchmark har også direkte egeninteresse som bruker av systemet gjennom sitt underselskap FishVet Group. Fiskehelsetjenester må ha en omfattende lisens, mens oppdretter kan velge en gratisversjon for å få tilgang til sine resepter og rapporter. Ønskes en utvidet tilgang for deres ansatte må en selvsagt betale – nettopp fordi det koster såpass mye å utvikle et arbeidsverktøy rustet for framtiden.

Første versjon
Den nye portalen rulles ut i disse dager.

– Denne uka lanserer vi første versjon av Helseportalen, sier Onken entusiastisk. – Systemet kommer ferdig med en rekke verktøy som forenkler og effektiviserer utførelsen av regulært fiskehelsearbeid. For eksempel, registering av data og rapportskriving på bakgrunn av ferdig automatisk genererte maler, tabeller og figurer som oppfyller alle kravene som stilles til journalføring, samt kravene som stilles fra Mattilsynet, Global G.A.P. og ASC standarden. I tillegg har fiskehelsetjenester mulighet for å tilby kundearkiv der oppdretter får tilgang til rapporter, resepter og dokumenter for alle sine lokaliteter, informasjon som i dag utveksles via mail eller i egne fiskehelseportaler. I første versjon av helseportalen tilbyr fiskehelsetjenesten en fullverdig reseptgenerator, kommunikasjons- og aktivitetslogg.

– Vi har allerede planer om å lansere versjon 1.5 den 1. januar 2019, med en ny rapportgenerator og komplett arbeidsplattform for fiskehelsetjeneste ansatte, avslører Ervik.

– Målet er å erstatte alle manuelle systemer for fiskehelserapportering i løpet av 2019. Regelmessige helsekontroller i alle oppdrettsanlegg er grunnlaget for god fiskehelse – og velferd, og for dokumentasjon av tiltak og forebyggende arbeid knyttet til fiskehelse. Derfor er et journal – og rapportsystem avgjørende for fiskehelsetjenestens arbeid. Systemet skal bidra til datainnsamling, tilbakemelding til kunde, dokumentasjon overfor kunder og myndigheter, samt arkivering. Ved å samle systematisk data fra ulike oppdrettsanlegg får vi et grunnlag for statistikk, erfaringssammenstilling, analyser og forskning.