Fishbase Salmon: – Bygger stein for stein

Nyheter
0

Settefiskleverandøren fra Dønna kommune på Helgelandskysten, snudde fra minus til pluss etter omstrukturering.

Fishbase Salmon, som er laksedelen av Fishbase Group, økte omsetningen med greie 88,8 prosent i 2021 og landet på et resultat før skatt på 11,5 millioner kroner.

Daglig leder i selskapet, Henry Morten Thomassen, forteller til iLaks at de har fått orden på strukturen i selskapet og at de har store planer for de kommende årene.

– Vi har etablert et bunnsolid selskap hvor vi har gjort flere nyansettelser meget høy kompetanse på ulike felt, blant annet personale med forskerbakgrunn, sier han stolt.

– Jeg kan ikke få skrytt nok av folkene våre.

Det ble i januar kjent at NRS satser 250 millioner kroner på storsmolt fra Fishbase og Grytå Settefisk.

Øker volumet
Thomassen forteller at de ikke har volum nok i forhold til etterspørselen, men at de har satset 150 millioner kroner på utbygging for å møte markedet.

– Vi øker kapasiteten fra 10.000 til 15.000 kubikk i 2023.

Han forklarer videre at det var ekspansjonen selskapet gjorde i årene 2019 og 2020 som førte til et dårlig resultat.

– Vi har jobbet med å få kontroll på veksten, så det ser veldig bra ut for 2022. Vi forventer også at de kommende årene blir enda bedre.

Fishbase, Dønna. (Foto: Steve Hernes).

Posisjonering
Thomassen forteller at de også har etablert en egen prosjekteringsgruppe som tar seg av alt på eiendomsfronten.

– Det koster å posisjonere seg, men vi bygger stein for stein, avslutter Thomassen.

Driftsmarginen for Fishbase Salmon endte på 13,4 prosent.

Ved årsslutt hadde selskapet en opptjent egenkapital på 26,6 millioner kroner, mot 16,8 millioner året før. Den totale gjelden for selskapet var på 17,9 millioner kroner ved utgangen av året.

Investeringsselskapet Kapnord eier i underkant av 50 prosent av selskapet. Green Farming, med daglig leder Henry Morten Thomassen på eiersiden, eier 31,6 prosent av aksjene.

Fishbase Salmon 2021 2020 Endring
Omsetning 88,8 48,9 81,6 %
EBIT 11,9 -5,1 333,3 %
Resultat før skatt 11,5 -4,2 373,8 %
Driftsmargin 13,4 % -10,4 %
Alle tall i millioner kroner