Fire selskaper på til sammen seks lokaliteter er rammet av algene

Nyheter
1323

Det bekrefter seksjonssjef Otto Andreassen i Fiskeridirektoratets region Nord.

Algeoppblomstringen skal ha skjedd før helgen i Ofotfjorden i Nordland, hvor Ballangen Sjøfarm er lokalisert.

– I Sør-Troms kom de første meldingene om alger i går, sier Andreassen.

Til sammen er det er fire selskaper som er rammet, på til sammen seks lokaliteter. Sørrolnesfisk, Nothern Lights Salmon, Gratanglaks og Nordlaks, samt Ballangen Sjøfarm er de som foreløpig er rammet av algeangrepet, ifølge direktoratet.

Cermaq, som uttaler seg på vegne av Ballangen Sjøfarm, kaller algeangrepet for en akutt situasjon.

Varierende dødelighet
Andreassen forteller til iLaks at det så langt er varierende hvor dødelig algene er på de ulike stedene.

– Så langt er det to lokaliteter som har markert dødelighet, sier han.

På tross av den akutte situasjonen, mener Andreassen at oppdretterne så langt har kontroll på situasjonen.

– Vårt inntrykk er at oppdretterne har kontroll på situasjonen i henhold til sine beredskapsplaner. Vi har stort fokus på omfanget og utviklingen, og omfanget er fortsatt av en karakter som vi mener er under god kontroll, sier han.

Utvikling
Andreassen forteller at direktoratet nå jobber med å finne ut av hvordan situasjonen utvikler seg videre.

– Det gjør vi ved å kontakte oppdretterne og diskutere med miljøet og gjøre undersøkelser for å finne ut hvordan det utvikler seg. Oppdretterne høyner beredskap og stopper fôring, samt en rekke andre tiltak. Videre følger de nøye med på atferd på fisken og sikten i vannet, forteller han.

Onsdag ettermiddag sitter representanter fra Fiskeridirektoratet i møte med algeforskere som ser på situasjonen, for å avgjøre om algeoppblomstringen er nedadgående eller økende.