Firda Sjøfarmer har installert helautomatisert hybridløsning

Nyheter
1172

Bilfergen Ampere har revolusjonert transporten over Sognefjorden med elektrisk kraft. Nå følger oppdrettsnæringen etter.

Firda Sjøfarmer fikk i februar installert Fjord Hybrid på sin nye lokalitet Storlia. Fjord Hybrid har som målsetning å redusere bruken av dieselgeneratoren med inntil 90 prosent per døgn, det har blitt overgått ved denne lokaliteten.

– Før vi fikk fisk i sjøen hadde vi batteridrift på anlegget i 27 timer før dieselgeneratoren måtte starte. Det virker svært lovende for videre drift. Det skal bli interessant å se fordelingen mellom bruk av dieselgenerator, batteri og besparelsene vi oppnår når lokaliteten kommer i full produksjon, sier Lina Braanaas Utne i Firda Sjøfarmer.

Fjord Maritime har siden slutten av 2016 utelukkende fokusert på utvikling av Fjord Hybrid.

– I overkant av 50 befaringer og effektmålinger på fôrflåter har dannet grunnlaget for utvikling og dimensjonering av løsning, sier Bakke.

– Vi har standardisert størrelsen på batteripakkene og serieproduserer Fjord Hybrid. Hvert system gjennomgår komplett systemtest før levering til kunde. På denne måten sikrer vi kvalitet av hele leveransen samt effektiv integrasjon mot eksisterende og nye fôrflåter, legger han til.

Firda vil motta kvartalsvis rapporter som dokumenterer oppnådde resultat forteller Bakke.