Finansdepartementet: – Fellesskapet skal få en andel av ekstraordinær avkastning

Nyheter
954

Det sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) hos Finansdepartementet. 

Tirsdag gikk daglig leder i Austevoll Melaks, Edvard Melingen, krystallklart ut og kalte statens planer om enda en beskatning av oppdrettsnæringen som direkte urett mot de som har turt å satse på næringen.

– Det er ikke rett at staten skal ta fortjenesten når vi sitter med risikoen, sa Melingen.

Regjeringen oppnevnte i september et utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruk. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. november 2019.

Melingen mener de som nærmest satset alt de hadde på oppdrett, og nå får noe ekstra igjen, nærmest blir ranet av staten som ikke har bidratt med noe med oppbyggingen av selskapene, dersom det blir nok en beskatning.

Må forvente å betale mer
Næsje hos Finansdepartementet hinter til at Melingen nok må forvente å betale mer enn han gjør i dag dersom næringen fortsetter å gå godt.

– Utvalget som er satt ned skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i næringen, sier Næsje.

Viktig med insentiver
Statssekretæren legger til at det er viktig for regjeringen at skattesystemet innrettes slik at selskapene har insentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer.

– Finansdepartementet har også invitert til et forum bestående av representanter fra næringen, kommunene og arbeidslivsorganisasjonene samt uavhengige fageksperter. Utvalget skal arrangere konsultasjonsmøter med forumet der representantene kan gi innspill og utvalget kan reise problemstillinger i arbeidet. Dette vil gi utvalget et bredt grunnlag å jobbe utfra, legger Næsje til.