FiiZK overtar NWP

Selskapene har inngått avtale om at Norwegian Weather Protection (NWP) fra 1. januar 2021 inngår som heleid datterselskap av FiiZK Holding. NWP er en betydelig produsent av industrisøm til oppdrett, byggenæring, industri/offshore og landbruk. Samarbeidet mellom NWP og FiiZK gir økt fleksibilitet og kompetanseoverføring mellom fabrikkene våre. Våre samarbeidspartnere vil som et resultat av dette … Fortsett å lese FiiZK overtar NWP