Ferske tall viser laveste svinn på 23 år

Nyheter
712

Kontali Analyse rapporterer positive funn.

– I årets rapport har vi satt 2017G under lupen. Det vi ser er at det aldri har vært mer biomasse i sjø, og vi ser på den laveste andel svinn på lenge, fortalte Ragnar Nystøl fra Kontali Analyse under årets Produktivitetskonferanse i Kristiansund.

Nystøl forteller om stor nedgang i svinn, mens det går litt oppover i snittvekt. Svinnet målt i prosent ligger på 17,5.

Marginale forbedringer på utbytte av smolt
I både 16G og 17G har utbyttet på smolt vist marginale forbedringer sammenlignet med 15G.

– Når vi ser på gjennomsnittet for de to siste kalenderårene, ser vi at tallene går riktig vei og er på vei opp igjen, fortalte Nystøl.

Gode tall for 18G
Norge taper mot Chile som fortsatt er på topp i global produktivitetsbenchmark, mens Færøyene er forbigått av Norge når det kommer til produksjonskostnader.

– Til tross for høyt lusepress og mye behandling med tidlig utslakting, synes det å gå bedre produktivitetsmessig for 18-generasjonen, sier Nystøl.

Det er likevel lenge igjen til potensialet er tatt helt ut:

– Norge har en svak økning i smoltutbytte mot Færøyene, Storbritannia og Chile.