Farvatn Private Equity og Måsøval Eiendom blir eiere i Hyperthermics

Nyheter
0

Farvatn Private Equity og Måsøval Eiendom går inn på eiersiden i bioteknologiselskapet Hyperthermics.

Hyperthermics’ teknologi er basert på bruk av hypertermofile bakterier til nedbryting av biomasse til biogass- og proteinproduksjon. Bakterienes høye arbeidstemperatur effektiviserer nedbrytingen og øker produksjonsanleggenes kapasitet. Hovedmarkedene er biogassprodusenter og fiskeoppdrettere.

– Oppdrettsnæringen satser stort på å bli grønnere, og våre løsninger bidrar blant annet til å omdanne fiskeslam til en verdifull ressurs, forteller Erlend Haugsbø, CEO i Hyperthermics i en pressemelding.

Etter emisjonen har Farvatn og Måsøval ca. 11prosent av aksjene i Hyperthermics. Det er et kvalitetsstempel for Hyperthermics at aksjonærer som Farvatn og Måsøval kommer inn på eiersiden i selskapet. Dette er med på å styrke kommersialiseringen av Hyperthermics’ teknologi.

– Klima, miljø og energi er svært aktuelle temaer. Vi har tro på Hyperthermics’ unike tilnærming når det gjelder å omdanne avfall til klimanøytral energi og proteiner, forklarer Tore Hopen, CEO i Farvatn Private Equity.

Hyperthermics har 16 ansatte, hovedkontor i Ulsteinvik og laboratorium med forskningsavdeling i Regensburg i Tyskland.