Får ti millioner for å utvikle målstyrt virusvaksine til fisk

Nyheter
857

Veterinærinstituttet har med prosjektet «New Targeting Vaccines for Sustainable Aquaculture» fått innvilget ti millioner kroner over tre år i optimaliseringsmidler fra BIOTEK2021. Målet er å lage målstyrte virusvaksiner til fisk.

Vaksinene mot bakteriesykdommer hos laks har vist seg å fungere godt og har gjort sitt til at antibiotikabruken i laksenæringen er blitt betydelig redusert. Nå er imidlertid virussykdommer, i tillegg til lakselus, den største sykdomsutfordringen for næringa, melder Veterinærinstituttet.

– Det skyldes blant annet at dagens vaksiner ikke er effektive nok og at vi mangler kunnskap om hva som egentlig skjer i fisken når den blir smittet av et virus.

Det forteller Helena Hauge. Hun er prosjektleder ved Veterinærinstituttet og sammen med forsker Unni Grimholt utvikler hun nå målstyrte vaksiner gjennom forskningsprosjektet «New Targeting Vaccines for Sustainable Aquaculture».

Unik vaksine
– Prinsippet bak en vaksine er at kroppen tilføres svake eller døde smittestoffer, eller deler av smittestoffet. Kroppens immunforsvar reagerer, og slik blir kroppen forberedt på å forsvare seg mot smittestoffet som forårsaker sykdommen, forklarer Hauge.

Det geniale med de målstyrte vaksinene er at de utstyres med en målstyringsenhet som er basert på fiskens eget arvestoff. Dermed stimulerer vaksinen immunsystemet på en bedre måte og fisken står dermed også bedre rustet ved en virusinfeksjon.

– En annen stor fordel med disse vaksinene er at de ulike enhetene også enkelt kan endres og byttes ut, ifølge Hauge.

Fordelen med dette er at vaksiner kan skreddersys for ulike sykdommer og ulike fiskearter.

Utfordringer med ILA
For noen år siden var det ikke lakselusa som dominerte de negative avisoverskriftene om oppdrettsnæringen, men ILA-viruset (infeksiøs lakseanemi). I Chile gikk det helt galt. Det langstrakte kystlandet i Sør-Amerika produserte nesten like mye laks som Norge, men da ILA-smitten kom i 2007 falt den årlige produksjonen av laks fra 400.000 tonn til 60.000 tonn.

Krisen i oppdrettsnæringa i Chile rammet både landets økonomi og svært mange arbeidsplasser, og den er enda ikke over.

– Norge ønsker å femdoble lakseproduksjonen fremover. Da blir det naturligvis enda viktigere å ha gode vaksiner, også mot virussykdommer, påpeker Hauge.