– Et forbud mot soya er ikke veien å gå for å gjøre næringen mer bærekraftig

Nyheter
971

– Laks er noe av det mest energieffektive man kan spise og soya er en god proteinråvare i fiskefôr, sier administrerende direktør i Cargill, Fredrik Witte.

Det sier Witte som et svar på nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, sitt forslag til Stortinget om å forby importert soya i laksefôr.

Fylkesnes mener forslaget han har lagt frem vil gi en mer bærekraftig oppdrettsnæring. Dette er Witte uenig i.

– Tidligere ble det brukt mye mer fiskemel som proteinkilde til fiskefôr, men fiskemel har som følge av fokuset som har vært for å redusere bruken av marine råvarer, blitt redusert over tid. Et forbud mot soya vil kunne medføre ytterligere press på marine råvarer og havet, sier han.

Sertifisert soya
–Soyaen vi bruker er sertifisert etter standarder utarbeidet av ProTerra. I tillegg følger vi opp våre underleverandører med regelmessige revisjoner i forhold til egne leverandørkrav, sier Witte.

Ifølge Cargill bruker norske fôrprodusenter (landbruk og havbruk) cirka 0,35 prosent av verdens totale soyaproduksjon, av dette er omtrent to prosent sertifisert.

– Vi bruker kun sertifisert soya og er en viktig pådriver for bærekraftig produksjon av soya. Vi ønsker å bidra til at produksjonen av soya utvikler seg til å bli en gjennomgående miljømessig bærekraftig produksjon utover de volumer som brukes i fiskefôr i Norge, gjennom å stille krav til alle ledd fra dyrkning til fôrproduksjon i samarbeid med internasjonale organisasjoner, sier Witte.

Å trekke sett løser ikke utfordringene
– Det gjelder også det globale markedet for soya. Dersom man trekker seg ut fra markedet, fraskriver man seg enhver mulighet for å påvirke produksjonen slik at den blir mer bærekraftig, sier Witte.

Norsk fiskefôr består i dag av omtrent 25 prosent soya. Witte forteller at de hele tiden jobber for å finne og utvikle nye fôrråvarer.

– Det gjør vi både på egen hånd og sammen med andre aktører i næringen. Interessante muligheter vi ser nærmere på et blant annet insektmel, algeolje med omega 3 og økt bruk av avskjær, sier Witte.