Erko Seafood solgte mindre laks, men tjente mer penger

Nyheter
797

Endringen skyldes i hovedsak høyere priser i 2018.

– Resultatet kunne selvsagt vært bedre, det er jo biologiske utfordringer her på Vestlandet. Tallene våre bærer preg av det, sier driftsdirektør i Erko Seafood, Endre Haugland, til iLaks.

Erko Seafood, kontrollert av Haugland-gruppen på Austevoll, solgte 9.180 tonn laks i fjor, mot 10.230 tonn i 2017. Høye priser gjør at omsetningen ikke synker mer enn 5,6 prosent. Selskapet har også hatt en økning i finansinntekter på 20 millioner kroner i 2018.

Fjorårets overskudd går til konsernbidrag og overføringer til egenkapital. Det viser årsregnskapet som iLaks har hentet inn.

«I oppdrettsvirksomheten rettes fokus spesielt mot optimal og effektiv produksjon. Selskapet forventer fortsatt god inntjening i næringen og årsregnskapet er avlagt under forutsetninger om fortsatt drift», skriver styret i selskapet i sin beretning.

Selskapets egenkapital var ved årsskiftet 355,5 millioner kroner mot 293,7 millioner i 2017. Egenkapital er i samme periode endret fra 32,2 prosent i 2017 til 38 prosent i 2018.

Erko Seafoods virksomhet er fiskeoppdrett på ti konsesjoner med lokaliteter i Sogn og Fjordane, Hardanger, Sveio og Øygarden.